Velkommen til et nytt skoleår


Publisert:

08.08.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Onsdag 18. august starter det nye skoleåret ved Notodden videregående skole.

Det vil være mye nytt for deg som elev, enten du er ny elev i år eller har gått hos oss tidligere. Vi håper og tror uansett at du skal både lære mye og trives godt hos oss dette skoleåret, sammen med ca 120 ansatte og ca 1000 andre elever fordelt på 30 klasser i tillegg til nett- og voksenelever. Fellesskapet vårt består av skoleledererådgivere, pedagoger, kontoransatte, fagarbeidere, assistenter, renholdere, vaktmestere, skolehelsetjenesten, kantinepersonale og elever. Alle er her for at du skal fullføre, lære mest mulig og oppleve mestring.

Klokka 10.00 starter skoleåret i skolens idrettshall. Velkommen til et nytt skoleår!