Lærevansker

Strever du med å forstå det du leser, eller syns du det er utfordrende å henge med i mattetimen? Da kan det være at du har lærevansker og at du har behov for tilrettelegging. Les mer på denne siden om lærevansker.
Illustrasjonsfoto for elever med lærevansker.
Det kan være krevende å henge med gjennom skoledagen dersom du har lærevansker. Ikke nøl med å snakke med noen på skolen din dersom du ønsker tilrettelegging. Foto: Marita Nilsen

Hva sier egentlig opplæringsloven?

«Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev»

- Opplæringsloven §1-3

Tilrettelegging ved lærevansker

Jeg strever med å lese, skrive og konsentrere meg. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med pp-rådgiver eller rådgiver på skolen din. De kan hjelpe deg med å kartlegge vanskene dine og finne riktig tilrettelegging for deg.

Jeg har papirer fra grunnskolen som viser at jeg strever. Må jeg levere disse til den videregående skolen?

Hvis du opplever fysiske eller psykiske plager som påvirker skolehverdagen din, anbefaler vi deg å ta kontakt med rådgiver på skolen din. På den måten kan du får den hjelpen du trenger og som du har krav på. Husk at tilrettelegging på eksamen krever gyldig dokumentasjon.

Tips til studieteknikk

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 12.01.2023 kl.10:27

Hva er lærevansker?

Lærevansker er en felles betegnelse på en rekke tilstander. Offentlige undersøkelser viser at det er så mange som 30 prosent av befolkningen som har større eller mindre lærevansker. Vi skiller lærevansker i tre:

1. Generelle lærevansker
Når lærevanskene dine gjelder alle/de fleste opplæringsområder, med bakgrunn i generell nedsatt kognitiv funksjon

2. Spesifikke lærevansker
Når du utvikler seg normalt innenfor de fleste områder, men har vansker med å tilegne seg kunnskap på enkeltområder: 

  • språkvansker
  • lese-/skrivevansker
  • matematikkvansker
  • motoriske vansker 
  • nonverbale lærevansker 

3. Sammensatte lærevansker
Når flere vansker oppstår samtidig:

  • sosiale og emosjonelle vansker
  • oppmerksomhetsvansker (ADHD)
  • språkvansker

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontakt oss:

E-post: post-ppt@vtfk.no

Telefon: 35 91 86 80

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Besøksadresse Skien, Team Sør

Kongens gate 9

3717 SKIEN

 

Besøksadresse Tønsberg, Team Nord

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Oversikt over team, PP-rådgivere og kontakinformasjon

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som veileder og hjelper elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Ønsker du å snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller en PP-rådgiver? Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole.

Bamble vgs.
Elevtjenester

Bø vgs.
Elevtjenester

Hjalmar Johansen vgs.
Helsetjenester

Kragerø vgs.
Elevtjenester

Nome vgs.
Elevtjenester

Notodden vgs.
Elevtjenester

Porsgrunn vgs.
Elevtjenester

Rjukan vgs.
Elevtjenester

Skien vgs.
Elevtjenester

Skogmo vgs.
Elevtjenester

Vest-Telemark vgs.
Elevtenester

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber frafallsforebyggende ute på de videregående skolene, og samarbeider tett med elevtjenestene. Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å snakke med rådgiver eller andre på skolen din, kan du ta kontakt med OT – rådgiveren der du er. 

OT har ansvar for å ha oversikt over, kontakte og gi tilbud til ungdom mellom 15 -21 år som er utenfor opplæring. 

OT samarbeider mye med andre instanser, og har god oversikt over hvor ungdom kan få hjelp. OT har også mange ulike tiltak og aktiviteter for ungdom i målgruppen. Deltidselever kan også i noen tilfeller få tilbud hos OT. 

Avdelinger og kontaktpersoner hos Oppfølgingstjenesten