Barne- og ungdomsarbeider Vg2

Dersom du ønsker å arbeide med barn og unge er dette en utdanning for deg. Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide med barn på ulike alderstrinn: barnehage, skolefritidsordninger, ungdomsklubber m.m.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Programfagene på Vg2 Barne- og ungdomsarbeider går over ett skoleår (to semestre) med oppstart i september. Utdanningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og egen-studier. Har du relevant utdanning og praksis kan du også realkompetansevurderes også i programfagene på Vg2 nivå. Utdanningen kan da gjennomføres på kortere tid.

Når starter vi?

Oppstart i august/september.

Søknad

Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven.

Søknadsfrist: 01. mars

Litt om bakgrunnen for tilbudet

Utdanningen til barne- og ungdomsarbeider er normalt en fagopplæring med 2 år i skole og to år som lærling. For voksne tilbyr vi en blanding av samlingsbasert og nettbasert utdanning til barne- og ungdomsarbeider. En fordel med en slik opplæringsmodell er at utdanningen kan gjennomføres uten å måtte ta permisjon fra jobb. Hensikten med tilbudet er at voksne ufaglærte som er i jobb, skal få anledning til å få en yrkesutdanning som kvalifiserer for fast tilsetting og lønnsplassering i forhold til utdanning. Det spiller ingen rolle hvor i Telemark du bor når utdanningen foregår på en slik måte.

Hvem er utdanningen for?

Vårt tilbud er fleksibelt slik at det kan passe for personer med ulik bakgrunn:

1. For den som har eller kan oppnå 5 års praksis innen barne- og ungdomsarbeiderfag med fordeling på ulike alderstrinn, er det fordelaktig å være  praksiskandidat. Vi tilbyr undervisningsopplegg i programfagene (i sentrale temaer på VG1 og VG2). Dette gjennomføres over ett år med innleveringsoppgaver ca. en gang pr. mnd. Undervisningsopplegget gir et faglig grunnlag for å gå opp til en tverrfaglig sentralgitt prøve. Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som barne- og ungdomsarbeider.

2. Velger du et avkortet løp, betyr det at du tar VG1 og Vg2 i skole tilpasset  voksne. Opplæringen rommer da både fellesfag (allmennfag) og programfag. Et avkortet løp gir fradrag i praksiskravet. Har du relevant utdanning fra videregående skole fra før, kan du realkompetansevurderes i forhold til dette. Utdanningen vil da kunne gjennomføres på kortere tid. I sammenheng med et avkortet løp kan det også være en mulighet å søke lærlingeplass.

Samlinger

I tillegg til oppgaveløsning via nettet har hvert årstrinn fagsamlinger. Her møter du medelever og blir dermed en del av en gruppe samtidig som du deltar i undervisning av faglærer. 

Eksamen

Som ordinær elev får du standpunktkarakter under forutsetning av at du følger undervisningsopplegget og møter på samlinger. Du skal i tillegg opp til en tverrfaglig praksik prøve. Som praksiskandidat skal du opp til en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Fagprøven arrangeres av Fagopplæringskontoret. Den foregår ute i praksis og kan gjennomføres når teori og praksiskrav er innfridd.

 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 10.03.2023 kl.10:23