Helsefagarbeider Vg2

Dersom du ønsker å jobbe innen helse- og omsorg er dette utdanningen for deg. Som Helsefagarbeider kan du få deg jobb innen alle deler av kommunehelsetjenesten (sykehjem, hjemmesykepleie, arbeid med funksjonshemmede, miljøarbeider knyttet til rus og psykiatri).

Utdanning frem til fagbrev som helsefagarbeider

Når vi mottar søknad fra deg, tar vi en grundig gjennomgang av dine papirer, din bakgrunn og lager et utdanningsløp som fører deg målrettet fram til ønsket sluttkompetanse. Dersom du har lite praksis fra helse og omsorg, vil du ha behov for å gjennomføre alle programfagene på VG1 nivå(1 år) før du starter på VG2 Helsearbeiderfag. Denne utdanningen går over 1 år.

VG2 Helsefagarbeider

Består av programfagene: Helsefremmende arbeid, yrkesliv i helsearbeiderfag og kommunikasjon og samhandling. Fagene starter opp i september og går over ett år. Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger på Notodden og noe nettbasert. 

Ny utdanningsingsmodell er under utarbeidelse for helsefagarbeider for voksne. Oppstart august 2024. Informasjon finner du her

Når starter vi?

Oppstart i august/september

Søknad

Du søker gjennom Vigo herFor at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven.

Søknadsfrist: 1. mars

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 11.12.2023 kl.13:39