Covid-19 - Status GUL

Status GUL Foto: bennymarty / iStock / Getty Images Plus

Publisert:

14.08.2020

Oppdatert:

14.08.2020 kl.01:23

Telemark og Vestfold fylkeskommune er på gult nivå i forbindelse med Covid-19 som innebærer følgende for Skien vgs:

 

Hygienetiltak 

 • Sikre god håndhygiene
 • Renholdsrutiner og forsterket renhold med utvidet bemanning
 • Egne rutiner for kantine
 • Elevene vasker sin egen pult, fellesutstyr ved bruk
 • Utstyr sjekkes jevnlig både i fellesareal, grupperom og på klasserom 

 

Kontaktreduserende tiltak 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Elevene plasseres med 1 meters mellomrom i klasserom
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Oppfordre elevene til å sykle/gå/bli kjørt til skolen
 • Ekstra bemanning i pauser for å minne elevene på avstandsregler 

 

Sikre at syke ansatte og elever ikke er på skolen 

 • Ledelse og lærere påser at syke personer blir hjemme 

FHI: Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole.