Elevdemokrati

Skoleutvalget/Skolemiljøutvalget og Elevrådet er lovbestemte organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-5, §11-5a og §11-6).

Elevrådet

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Det består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet – tillitselever – velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året.

Kontaktpersoner 2023

 • Tommy Ly Hoang
  • Elevrådsleder.
  • Øverste tillitsvalgte elev ved skolen, og en representant for alle elever.
  • Har du noen spørsmål direkte til leder kan du ta kontakt.
 • Jenny Kine Rønjom
  • Nestleder
 • Tjark Valerius Boldt
  • Økonomiansvarlig
 • Sander Larsen
  • Sekretær.
  • Refererer alle elevrådets møte, sender inn innkallinger og holder styr på alle elevrådets papirer. 
 • Pashima Livakovic
  • Komitéansvarlig
 • Andrea-Sofie Gjestad Wollberg
  • Styremedlem
 • Victor Bang Aardalen
  • Styremedlem

 

Valg i desember

Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret.

Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret.

Møter

Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Rektor er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret.

Elevrådskontoret holder til i A-fløya, i 2. etasje på rom A-2.08. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret.

Vedtekter

Skien vgs elevråd - Vedtekter for elevrådet vedtatt 01-2023.pdf

Arbeidsprogram

Skien vgs elevråd - Arbeidsprogram for elevrådet vedtatt 01-2023.pdf

Møtereferater fra elevrådet

Referat fra elevrådsmøte - 06.06.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 23.05.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 09.05.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 11.04.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 21.03.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 07.03.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 14.02.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 31.01.2023.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 06.12.2022.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 22.11.2022.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 08.11.2022.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 12.09.2022.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 25.04.2022.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 15.03.2022.pdf

Referat fra elevrådsmøte - 16.02.2022.pdf

 

 

Skoleutvalget/Skolemiljøutvalget (SU/SMU)

Skole(miljø)utvalget er et samarbeidsråd der skoleeier, skolens ledelse og elevrådsstyret samarbeider om å skape en bedre hverdag for våre elever,

Møtereferater fra Skoleutvalget/Skolemiljøutvalget

Referat SU/SMU 1. desember 2022

Referat SU/SMU 27. oktober 2022

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 19.10.2023 kl.14:16

Stein Thomas Tusvik
Rektor
Tommy Ly Hoang
Elevrådsleder