Elevskap

Hvis du ikke ønsker å bære bøker med deg frem og tilbake, er det mulig å låne et skap på Skien videregående skole.

Det koster 0 kr per år.

Alle skap vil navnes slik at du får ditt personlige skap (som vi prøver så godt vi kan å sette i nærheten av klassens rom).

Du må ha med egen lås til skapet.

Bestilling skjer ved henvendelse til byggdriftere (vaktmester).

Etter bestilling vil du få tildelt navnelapp og skap.

Skap som det ikke er navnelapp på vil låses av skolens byggdriftere.

Hvis det er skap som ikke er navnet, men lås på, vil skolens byggdriftere fjerne denne.

Publisert:

17.08.2023

Oppdatert:

26.03.2024 kl.08:47