Om skolen

Skien vgs: "Sammen om læring!"
  • Skien vgs skal være et trygt og godt sted å være og lære for alle!
  • Vi bygger relasjoner basert på gjensidig tillit og respekt
    (elev-elev / elev-lærer)
  • Vi gir elevene en dannelsesreise med både faglig og sosial utvikling
  • Vi ser ulike fag i sammenheng og gir eleven mulighet til å fordype seg
  • Vi har forventninger til oss selv og elevene – felles innsats gir best læring

Skien miljøbilde_web.jpg