Russestyret

Russestyret 2021-22
Navn  Rolle  Klasse Telefonnummer
  President    
  Visepresident    
  Politi    
  PR-ansvarlig    
  Knutesjef    
  Trivselsjef    
  Sekretær     
  Prest    
  Prevensjonsansvarlig    
  Festsjef    
  Russerevy    
  Russerevy    

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13:30