Studiespesialisering - Informatikklinje

Skien videregående skole har siden høsten 2018 tilbudt en ny og unik vei til spesiell studiekompetanse. Ved å kombinere IT-fag, matematikk og andre realfag, vil vi gi elevene mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaringer i kontakt med næringslivet og universitetsmiljøet i Telemark. Informatikklinja er 3-årig.
Foto: Dan Riis/VTFK

Om Informatikklinja

Det spesielle med Informatikklinja er måten vi organiserer fagene og opplæringen på. Alle fag - på ulike nivåer, blir en del av det tverrfaglige kunnskapsgrunnlaget. Løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange fag, og temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. (Fra overordnet læreplan). Det oppnår vi ved at fellesfag, trekkes inn i planleggingen av opplæringen i IT-fag og andre realfag.

Digitaliseringen skyter fart og morgendagens arbeidsplasser må skapes. Vi mener vi har et utdanningstilbud som ligger i forkant. Du får en kompetanse som gjør deg spesielt studieforberedt til videre studier innen IT/realfag. Prosessen med å etablere en bedrift og utvikle produkter og tjenester fra idéstadiet til det benyttes av kunden, er spesielt viktig. Denne komptansen får du i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.

Kort informasjonsbrosjyre om Informatikklinja

Hvilke fag får du på Informatikklinja?

Klikk for å se fullstendig fagoversikt.

Fagtilbudet på Informatikklinja:

 

VG1

VG2

VG3

Norsk 4 4 6
Fremmedspråk 1: Tysk, fransk eller spansk 4 4 0 / 5*
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 1T eller R1 5    
Engelsk 5    
Naturfag 5    
Historie   2 4
Samfunnskunnskap 3    
Geografi 2    
Religion og etikk     3
Timer fellesfag 30 12 15 / 20*

Informasjonsteknologi 1 + 2

5

 

5

Programmering og modellering X

  3  

Matematikk R1 + R2

Evt R2 + studietid/ekstra programfag

 

5

5

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 + 2

(NB! SSØ-fag, som ikke gir realfagsfordypning)

 

5

5 / 0*

Fysikk 1

 

5

 

Timer programfag 5 18 15 / 10*
SUM TIMER TOTALT 35 30 30

 

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha det i 3 år på videregående, og skal derfor ikke ha Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 i VG3.

Les mer om tilbudet av realfag på Skien vgs her.

Publisert: 29.10.2020 Oppdatert: 22.11.2022 kl.12:39

Erik Næs
Avdelingsleder Realfag