Studiespesialisering - Forskerlinje

Forskerlinja gir spesiell studiekompetanse med programfag innenfor realfagene. Dette er studietilbudet for deg som liker og er motivert for å jobbe med naturfag og matematikk og som vil litt ekstra med skolen. Forskerlinja passer bra dersom du sikter på studier og jobb innenfor miljøfag/realfag, teknikk og teknologi eller medisin/veterinær.
Foto: Dan Riis/VTFK

Du kan søke tilbudet på Vigo under ”studiespesialisering - forskerlinje”.

Om Forskerlinja

På forskerlinja vil du oppleve stor grad av selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid i fagene. Tverrfaglighet kan blant annet innebære at skolearbeider blir vurdert i flere av fagene samtidig.

På forskerlinja vil elevene jobbe med egne forskningsprosjekter, feltarbeid, laboratoriearbeid og ekskursjoner til samarbeidsbedrifter. Gjennom samarbeid med næringslivet vil elevene få innsikt i hvordan næringslivet tenker og jobber innenfor den teknologiske og realfaglige sektor.

Kort informasjonsbrosjyre om Forskerlinja

Hvilke fag får du på Forskerlinja?

Klikk for å se fullstendig fagoversikt.

Fagtilbudet på Forskerlinja:

 

VG1

VG2

VG3

Norsk 4 4 6
Fremmedspråk 1: Tysk, fransk eller spansk 4 4 0 / 5*
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 1T eller R1 5    
Engelsk 5    
Naturfag 5    
Historie   2 4
Samfunnskunnskap 3    
Geografi 2    
Religion og etikk     3
Timer fellesfag 30 12 15 / 20*

Geofag 1

5

 

 

Teknologi- og forskningslære 1   5  

Matematikk R1 eller R2 (R2)

 

5

(5)

Kjemi 1 (Kjemi 2)

 

5

(5)

Fysikk 1 (Fysikk 2)

 

5

(5)

Timer programfag 5 20 15 / 10*
SUM TIMER TOTALT 35 32 30

 

I VG3 kan man velge hvilke to programfag man vi ha fordypning i. Det er anledning til å la være å ha et tredje programfag, siden man har Geofag 1 i VG1. Du kan få programfag nummer tre (og evt. fire) i VG3 dersom det er ledig plass.

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha det i 3 år på videregående, og får derfor kun to programfag i VG3.

Les mer om tilbudet av realfag på Skien vgs her.

Publisert: 29.10.2020 Oppdatert: 22.11.2022 kl.12:03

Erik Næs
Avdelingsleder Realfag