Arbeidslivs- og hverdagslivstrening

Arbeidslivs- og hverdagslivstrening er et tilrettelagt tilbud innenfor Salg, service og reiseliv (SSR).

Vi ønsker at du skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Vi legger vekt på dine interesser, forutsetninger og sterke sider.

Undervisning, opplæringsformer og arbeidsmåter

Lærere og elevveiledere sørger for å legge til rette for den enkelte, og elevene undervises i fellesfagene ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter. I programfagene opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig fordypning. Bruk av digitale arbeidsverktøy er en viktig del av opplæringen. 

Elever som søker arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, eller i det ordinære arbeidsliv. Både på vg1 og vg2 kan eleven få arbeidspraksis via skolens samarbeidspartnere.

 

  • Vi trener på at du skal bli selvstendig og klare deg i egen bolig. 
  • Vi tilbyr kroppsøving, friluftsliv, livsmestring og samfunnsfag.
  • Vi tilbyr også norsk, matte, engelsk, naturfag og programfag. 
  • Vi arbeider med tverrfaglig undervisning knyttet til temaer i fagplanene og livet rundt oss. 
  • Vi vil jobbe for at du skal få tilpasset arbeidspraksis.
  • Alle får kompetansebevis for det de kan i teori og praksis.

En aktiv elevhverdag

Vi ønsker at du skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen.  Du må ta ansvar for egne handlinger, at du våger å søke etter hjelp, og vi forventer egeninnsats.  Du skal søke svar på noe du undrer deg over.  Du skal være aktiv for å finne din plass i samfunnet. 

Lærerne vil knytte teori opp mot praksis for at du skal lære å se sammenhenger og oppleve mestring.  Vi vil at alle skal jobbe for at det er trygt og trivelig å være elev og lærer i klassen. 

 

Publisert: 10.12.2020 Oppdatert: 18.06.2024 kl.10:34

Bilde av avdelingsleder elevtjenester Bente Sjøboden Bente Sjøboden
Avdelingsleder for pedagogisk støtte
Jeanett Ness Kristoffersen
Rådgiver