Programområde for realfag ved Skien vgs

Hva kan du bli med spesiell studiekompetanse realfag?

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse.
 
Kravene kan være ekstra fag, eller et karakterkrav i et gitt fag. På Samordna opptak sin studieoversikt er det oppgitt en kravkode for hvert enkelt studie. Er koden GENS, er det ingen spesifikke fagkrav. Står det noe annet enn GENS, bør du klikke på koden og lese om tilleggskravet til studiet. Det er dette tilleggskravet som kalles spesiell studiekompetanse. På denne siden finner du mer informasjon om spesielle opptakskrav.
 

Eksempler på utdanninger som krever spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse for Ingeniør

Vil du bli ingeniør heter kravkoden HING. Disse fagene gir deg mange muligheter. Blant annet ingeniørstudier innenfor bygg, elektronikk, maskin, data og kjemi. Du finner enda flere muligheter på Samordna opptak.

Fagene du trenger er:

 • Matematikk R1
 • Matematikk R2
 • Fysikk 1

Du må ha bestått 1T for å kunne ta Matematikk R1/R2 og Fysikk 1.

Spesiell studiekompetanse for Medisin

Vil du for eksempel skal bli lege eller tannlege, heter kravkoden MEROD. Da kreves det at du har disse realfagene:

 • Kjemi 1
 • Kjemi 2
 • Fysikk 1
 • Matematikk R1 eller S1 + S2. 

Du kan ta flere realfag for å bygge opp ekstra realfagspoeng. Har du for eksempel Biologi ved siden av, er du enda bedre forberedt på medisinstudiet.

 

Spesiell studiekompetanse for Siviløkonom

Skal du studere Siviløkonomi, må du enten ha Matematikk R1 eller S1 + S2.

Den spesielle studiekompetansen som R1 eller S1+S2 gir deg, kvalifiserer deg også til å søke på studier som Datateknologi, Informatikk eller Spillprogrammering,

Spesiell studiekompetanse for Bygg- og miljøteknikk

Bygg og miljøteknikk har kravkoden ING4R2. Det vil si at i du må ha minst karakteren 4 i disse realfagene:

 • Fysikk 1
 • Matematikk R1
 • Matematikk R2 (må være bestått med karakteren 4 eller bedre)

Med disse fagene, har du spesiell studiekompetanse for en rekke andre spennende studier - blant annet Nanoteknologi, Petroleumsfag og Kyberteknikk og robotikk.

Spesiell studiekompetanse for Bioingeniør

Skal du studere Bioingeniør, eller Farmasi må du ha fagene som hører til under BIOI-kravet (skal du inn på femårig farmasistudie, må du oppfylle MEROD-kravet).

Fagene du må ha er:

 • Matematikk R1 eller S1 + S2
 • Enten Fysikk 1, Kjemi 1 eller Biologi 1

Mange velger i tillegg å ta en kombinasjon av Fysikk, Kjemi og Biologi, eller å fordype seg i ett av emnene. På den måten er du bedre forberedt, og bygger opp flere realfagspoeng.

Spesiell studiekompetanse for Lærerutdanning

Skal du bli grunnskolelærer eller lektor, er det ingen krav om tilleggsfag. Likevel stilles det noen spesielle krav til deg som vil bli lærer.

Kravkoden LÆRER sier at du må ha minst karakteren 3 i Norsk og 4 Matematikk.

Du må også ha minst 35 skolepoeng for å kunne søke. Dette tilsvarer et karaktersnitt på 3,5. Har du språk- eller realfagspoeng, kan du ha et litt lavere karaktersnitt. Alderspoeng regnes ikke med i skolepoengene. Hvordan du kan komme opp i 35 skolepoeng kan du sjekke ved hjelp av utdanning.no sin karakterkalkulator.

Kravkoden LÆRALT sier at du må ha minst karakteren 3 i Norsk og 3 Matematikk, men minst 40 skolepoeng.

I tillegg til disse to kravkodene på lærerutdanningen finnes det mange flere. Sjekk hvert enkelt lærerstudie for å finne ut hva som gjelder akkurat for dette.

 

Spesiell studiekompetanse for Sykepleie

Skal du bli sykepleier så må du ha fagene og attestene som hører til under NO3MA3-kravet.

Fagene du må ha er:

 • Norsk (393 timer) med en gjennomsnittskarakter på 3 eller bedre
 • Matematikk (224) timer med gjennomsnittskarakter på 3 eller bedre.

Du dekker kravet i matematikk hvis du har bestått ett av fagene S1, S2, R1 eller R2.

Du kan sjekke kravkoden for ditt studieønske på Samordna opptak.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil ha hjelp!

Hvilke realfag tilbyr Skien videregående?

Biologi

Læreplanen inneholder to programfag:

 • BIOLOGI 1
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • BIOLOGI 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Biologi handler om alt som lever- dyr, virus, planter bakterier, amøber, sopp.

Kjemi

Læreplanen inneholder to programfag:

 • KJEMI 1
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • KJEMI 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Kjemi handler om hva stoffer vi omgir oss med består av, hvordan de er bygget opp og hvordan de reagerer med hverandre.

Fysikk

Læreplanen inneholder to progamfag:

 • FYSIKK 1
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • FYSIKK 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Fysikk handler om å observere, beskrive og prøve å forklare fenomener i den delen av naturen som ikke er levende.

Informasjonsteknologi

Læreplanen inneholder to programfag:

Informasjonsteknologi handler om å konstruere IT-løsninger, og er derfor på mange måter et praktisk fag.

Teknologi og forskningslære

Programfaget inneholder to fag:

 • TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1
  • Obligatorisk for elever på forskerlinja i VG2.
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 2
  • Tilbys ikke på Skien vgs

Teknologi og forskningslære skal gi erfaring med realfag i praksis og gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer.

Matematikk for realfag

Læreplanen inneholder to programfag:

 • MATEMATIKK FOR REALFAG 1 (Tas normalt sett på VG2)
  • Kan tas på VG1 av elever som tok matematikk 1T mens de gikk i ungdomsskolen.
  • Denne læreplanen gjelder fra 01.08.2021.
 • MATEMATIKK FOR REALFAG 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Kan tas på VG2 av elever som tok matematikk R1 på VG1.
  • Denne læreplanen gjelder fra 01.08.2022.

Matematikk er et redskapsfag for de andre realfagene, og gir oss muligheter til å beregne størrelser i disse fagene.

NB! Matematikk R1 + R2 teller som fordypning også innenfor SSØ for elever som følger fagfornyelsen (UDIR).

Matematikk for samfunnsfag

Læreplanen inneholder to programfag:

Matematikk er et redskapsfag for de andre realfagene, og gir oss muligheter til å beregne størrelser i disse fagene.

NB! Matematikk S1 + S2 teller som fordypning også innenfor SSØ for elever som følger fagfornyelsen (UDIR).

 

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 22.02.2023 kl.10:35

Erik Næs
Avdelingsleder Realfag