Bamble videregående skole

I fokus

Nybygg Bamble vgs

Det hos oss det begynner!

Bamble vgs er nå endelig blitt en samlet skole og har i høst tatt i bruk flotte nye lokaler på Grasmyr. Les mer om hva skolen vår kan tilby i denne fine brosjyren!

Det er hos oss det begynner!

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. På Bamble videregående skole kan du velge 3 år på Studiespesialisering eller 2 år på Yrkesfaglig utdanning. Se hvilke utdanningsprogram du kan velge hos oss. Velkommen til oss!

Kalender

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.