Studiespesialisering

Dette er et treårig løp som fører fram til generell studiekompetanse.
Foto: nordsveenravndal.no

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

VG1

Idrett

Første året hos oss kan du velge breddeidrett, som er et 5 timers programfag. I dette faget fordyper du deg i lagidretter og individuelle idretter, basistrening og helse. Vi benytter flotte lokaliteter i den nye hallen ved Bamble Ungdomskole og  Skjærgårdshallen med håndballhall og kunstgresshall. Dette er faget for deg som liker å trene og være i aktivitet!

Se filmen laget av tidligere elever her.

 

VG2 / VG3

Andre året må du velge programfag innen ett av programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Tredje året må du velge fordypning i programfagene.

Skolen tilbyr tysk 2 og spansk 1 og 2 som andre fremmedspråk.

Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og programfag.

Vi tilbyr disse programfagene

Realfag

Matematikk R1 + R2                         

Kjemi 1 + 2

Fysikk 1                                                                        

Biologi 1 + 2

imageny3hi.png

analyse-lab-1.jpgDigitopia -1.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

Markedsføring og ledelse 1 + 2

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialkunnskap

Rettslære 1 + 2

Engelsk 1 + 2

studieorientering 7feb _5810.jpgstudieorientering 7feb 5818.jpg

Ønsker du andre/flere fag?

Se hvilke muligheter du har til å ta fag via nettundervisning på Nettskolen ved Horten vgs 

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring?

Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3).Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket.

Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Les mer om å streve med norsk språk

 

Tverrfaglig samarbeid 

Som elev hos oss vil du oppleve engasjerte lærere og ansatte som vil det beste for deg og dine medelever. Lærerne samarbeider om fag og aktiviteter slik at undervisningen blir inspirerende og lærerik. Vi har blant annet forfatterbesøk, drar på ekskursjoner ut i naturen og til lokale bedrifter. Samarbeidet med skolens bibliotek i undervisningen tilfører også skolehverdagen muligheter som alle har godt utbytte av. 

Russerevy

Elever ved Bamble videregående skole har tradisjon for å sette opp russerevy. Det øves og planlegges hele høsten på VG3 og på nyåret braker det løs med tre dager med utsolgte forestillinger i Sentrumsgården i Langesund. Vi gleder oss til årets utgave! 

 

Velkommen som elev hos oss!

 

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 20.02.2024 kl.09:58