Elektro og datateknologi

Programområdet startet opp i nye lokaler på Grasmyr  høsten 2023.
foto: GettyImages.com

Er elektro og datateknologi noe for deg?

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker eller elektroreparatør
 • energioperatør eller energimontør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Du som velger elektro og datateknologi må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. I tillegg får du kunnskap om dagens og morgendagens data- og kommunikasjonsteknologi gjennom konfigurering og programmering av utstyr og komponenter.

Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Se mer om hvilke muligheter du har innenfor elektrofagene på Opplæringskontoret for elektrofag i Telemark

Nytt navn og innhold 

Årets elever vil kunne søke på det nye faget Elektro- og datateknologi. Dette et valg for de som ønsker å ta en ansvar for Norges fremtidige utvikling. Gjennom helhetlige elektrofaglige yrkesoppgaver bidrar elektro- og datateknologi til mestring og refleksjon rundt egen yrkespraksis og identitet som elektrofagarbeider i et likeverdig og inkluderende fellesskap.

Elektrofagene utdanner deg i noen av Norges mest spennende og fremtidsrettede yrker vi har. Grønn kraft, grønn energi og en smart fremtid er stikkord.

Les mer om hva det nye faget inneholder her.

Vg1 Elektro og datateknologi

Vi har i dag 16 elever på VG1 Elektrofag. Utdanningsprogrammet har sine teorirom og verksteder/laboratorier i det nye verkstedbygget.

En del av undervisningen er problemorientert prosjektundervisning som krever en god struktur og nøyaktighet fra din side. Det betyr at du selv konstruerer og lager modeller eller andre konstruksjoner som i praksis kan brukes til ett eller annet.  

Elevbedrift 

Som elev hos oss får du i programfagene muligheten til å jobbe i Ungdomsbedriften "Tilhengerservice". Her utfører du og dine medelever service på det elektriske anlegget på kundens tilhenger.  Samtidig lærer dere hva som skal til for å starte en bedrift og dere må fordele de forskjellige rollene i en bedrift mellom dere. Flott mulighet for praktisk arbeid!

Skoleåret 2023-24 er dette tilbudet kommet på plass først nå i januar 2024- til stor glede og entusiasme blant elevene! Dette er populært og lærerikt og har vært et tilbud ved skolens elektro-linje i 20 år! 

Læringsmiljø

Vi er svært opptatt av at det skal være godt og trivelig miljø for både elever og lærere, og vi forventer derfor at alle tar ansvar for å slå ned på mobbing og annen utrivelig oppførsel.

Har du har lyst til å bli elektriker kan du søke deg videre hos oss på VG2 Elenergi og ekom.

VG2 Elenergi og ekom

Programområdet gir grunnleggende kunnskaper for alle sterkstrømsfagene. I tillegg til at du må kunne håndverket, stilles det store krav til teorikunnskaper, bl.a. i matematikk. Elektrikeryrket (elektromontør, gr. L) er det største faget, med arbeid på byggeplasser, i hjem, på industrianlegg, og i maritim virksomhet.

Du som velger dette programområdet vil kunne søke lærlingplass innenfor f.eks. Elektriker, Skipselektriker, Energimontør, Signalmontør, Togelektriker og Elektroreperatør.

Elenergi og ekom har 2 programfag 

 • Elenergi og styresystemer
 • Elektronisk kommunikasjon
   

Alle fagene har en del felles emner som f.eks:
 

 • Bruk av data til programmering, tegning og planlegging (Smarthus, Elkolink)
 • Måling av elektriske størrelser
 • Elektrotekniske beregninger
 • Lover, forskrifter og normer
 • Planlegging, montering, feilsøking og dokumentasjon

Utplassering

Skolen har inngått partnerskapsavtale med bedrifter i nærområdet og legger stor vekt på å samarbeide med næringslivet. Du utplasseres i bedrift 5 dager i uka i 3 3-ukers perioder i løpet av skoleåret. Dette gir realistiske arbeidsforhold for deg, du blir mer selvstendig og det øker din mulighet for lærlingeplass.

Veien videre

Ønsker du høyere utdanning etter bestått fagprøve? Se mulighetene for ingeniør utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge eller videreutdanning ved Fagskolen Telemark. Videre uten studiekompetanse? Opptakskrav til fagskolene.

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 09.04.2024 kl.12:35