Nettundervisning

Nettskolen Vestfold er en avdeling på Horten vgs. og tilbyr fag til elever i alle fylker i Norge. For elever i Vestfold og Telemark er er tilbudet gratis.  Tilpasset opplæring via nettet ved Notodden vgs har vært et tilbud siden 2001 og deres erfaring er at de aller fleste er i stand til nå målene sine gjennom et tilpasset, nettbasert opplegg.

Nettskolen Vestfold

Nettskolen Vestfold har siden 2013 undervist elever i digitale klasserom i sanntid. De er en avdeling på Horten vgs. og tilbyr fag til elever i alle fylker i Norge. For elever i Vestfold og Telemark er er tilbudet gratis. Deres  visjon: "Ta fag der du bor!"  

Tilpasset opplæring på nett for ungdom

Mange elever klarer ikke å følge ordinær undervisning i videregående skole. Psykiske og fysiske utfordringer som kronisk utmattelse, angst, PTSD, mobbing, hypersensitivitet og ulike fysiske utfordringer fører til at mange elever står uten et fungerende opplæringstilbud. På Notodden vgs har de jobbet med nettbasert undervisning siden 2001 og deres erfaring er at de aller fleste er i stand til nå målene sine gjennom et tilpasset opplegg.

Les mer på skolenes egne sider ved å klikke på en av boksene over.