Teknologi- og industrifag

Programområdet startet høsten 2023 opp i nye lokaler på Grasmyr.

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Vg1 Teknologi- og industrifag

Vi har i år ca 80 elever på VG1 Teknologi- og industrifag. Utdanningsprogrammet har alle sine undervisningslokaler i det nye verkstedbygget på Grasmyr. Vi legger opp til en helhetlig læring, ved å integrere fellesfagene i programfagene. Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen.

Sveisejente 5.png

 

Vg2 Industriteknologi

Vi har i år 2 grupper på 15 elever i VG2 Industriteknologi. 
Du vil få grunnleggende opplæring i mange forskjellige industrifag. Muligheten for å få lærlingkontrakt og varig arbeid etter skolegang er stor.

CNC plasmaskjærer m elever-2017 – Kopi.jpg

Tverrfaglig

Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene. Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen. Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø. Vi har to utplasseringsperioder i lokale bedrifter i løpet av skoleåret.

HMS

En del av din undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det er alles ansvar at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.

Veien videre

Om du vil bli  for eksempel sveiser eller industrimekaniker, som er to av yrkene du kan velge, er dette veien å gå. Etter læretiden og bestått fagprøve har du også mulighet for høyere utdanning som f.eks. ingeniør. Mer om Y-veien og forkurs for ingeniører finner du blant annet på wesidene til Universitetet i Sørøst Norge. 

 

 

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:45