Servicedesk og IT-support

IT-tjenesten finner du i andre etasje i bygg A. Du kan ta kontakt i IT-skranken eller på servicedesk@vtfk.no

It-ansvarlig:

Morten Løkslid

913 11 985

morten.lokslid@telemarkfylke.no

It-lærlinger:

Melinda Andersen

Kacper Igor Witkowski