Elevdemokrati

Elevrådet 2023-2024 Bamble vgs
Elevrådet på Bamble vgs 2023-24
Nytt elevråd valgt på seminar på Skjærgården Hotel og badepark

 

Elevråd

Elevmedvirkning

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd med minst ett medlem for hver tjuende elev (opplæringsloven § 11-6). Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning.

Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg om og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.

Elevrådsstyret 

Leder:

Marthe Doresius Tveit             2STA 

Styremedlemmer:

Mikkel Berge Hansen               2PINB  

Fridtjof Kleven Gusfre              1TEKB

Molly Louise Oddnes Hazael   2PINA

Eren Wangen                           1STA   vara  

Thea-Amalie Henrichsen         1STB   vara  

         

Elevrådsmedlemmer

 .. kommer

SMU- skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte, og elevrådsstyret.

Medlemmer:

Markus Müller Johansen                    3STB   

Eren Wangen                                     1STA    

Monica Maria  Fagervold                   3STA    

Victoria Felici Kook                            1SSR   

Elias Kadhim  Al-Gishayet                 2SRA  vara  

Stian Magnus Friksen Andersen        2HEA  vara 

 

SMU-referater

Referat fra SMU-møter 

https://www.vtfk.no/doc/OF_SU_SMU/Bamble_vgs_27.10.21.pdf

https://www.vtfk.no/doc/OF_SU_SMU/Bamble_vgs__16.02.2022.pdf

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 14.05.2024 kl.13:54