Elevregistrering

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte / pårørende.

Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende

Ny digital løsning

 

Det er laget en ny løsning for innsamling av kontaktinformasjon av elev og foresattedata (etter innspill fra en av skolene våre).

 

På nettsiden til Vestfold og Telemark Fylkeskommune finnes nå et elektronisk skjema som elevene logger seg på med bruk av Min ID, og fyller ut foresatte / pårørende data.

Skjemaet går rett i elevens mappe i 360.

 

Logg deg inn med MinId og Fyll ut skjema her.

 

Skjemaet fylles ut så snart som mulig etter skolestart!

MinId

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

 

 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.10:21