Elever ved Notodden vgs er smittet med Covid-19


Publisert:

06.04.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

To elever ved Notodden videregående skole er smittet med covid-19 i løpet av påskeferien

To elever er bekreftet smittet av covid-19 mot slutten av påsken. Skolen har fått bekreftet dette fra kommuneoverlege Mie Jørgensen mandag 5. april.

Begge elevene og nærkontakter er satt i karantene. Smittevei er kjent. Smitten kom til Notodden lørdag 27. mars, så alle smittetilfellene ble avdekket mens skolen var stengt i påskeferien. Kommunens smittesporingsteam har kartlagt nærkontakter etter gjeldene prosedyrer ut fra den informasjonen de har fått. Skolen minner om at den enkelte har et ansvar for å gi tilstrekkelig og korrekt informasjon til kommunens smittesporingsteam.

Beskjeden fra kommuneoverlegen er at ansatte og elever kan møte på skolen fra tirsdag 6. april som normalt. Vi fortsetter på gult nivå til vi får beskjed om noe annet.

Fra mandag 12. april trår en ny smittevernveileder i kraft for skolene i Norge. For å være litt i forkant, ønsker skolen å oppfordre både elever og ansatte om å bruke munnbind i fellesarealer allerede fra i dag, 6. april.

Skolen har et tett og godt samarbeid med kommuneoverlegen, og har stor tillit til jobben som smittesporingsteamet gjør.

Vi minner om at det er kommuneoverlegen som til enhver tid avgjør hvilket smittevernnivå skolen skal ligge på etter trafikklysmodellen.