Slik påvirker koronasituasjonen vår skole


Publisert:

09.11.2020

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, defineres Notodden videregående skole fremdeles som skole på gult nivå.

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet at Notodden videregående skole skal defineres som skole på gult nivå.

Soneinndeling basert på smittetall
Smittesituasjonen er ulik i kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har derfor besluttet at fylket skal deles inn i to soner basert på smittesituasjonen i den enkelte kommune. Sone 1 defineres som røde. Sone 2 defineres som gule:

  • Sone 1: Alle kommuner i Vestfold og Skien og Porsgrunn kommune
  • Sone 2: Øvrig Telemarks-kommuner, herunder Notodden videregående skole.

Gult nivå innebærer

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider tett med kommunene og Fylkesmannen, og vil fortløpende informere om hvilke tiltak som skal iverksettes.

Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside, facebookside og teams.