Elevrådsleder Tevje Druglitrø Ophus vil jobbe for en enda bedre skole

Sterkt motivert for å jobbe med saker som gjør skolen til et enda bedre sted for elevene Foto: Karl Agnar Wåle

Av:

Karl Agnar Wåle

Publisert:

11.10.2022

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Årets elevråd ved Notodden videregående skole er godt i gang med arbeidet. Nyvalgt elevrådsleder Tevje Druglitrø Ophus i klasse 1STA er sammen med styret, sterkt motivert til å jobbe med saker som kan gjøre skolen til et enda bedre sted for elevene.

- For meg blir det viktig å representere elevene på en god måte, sier Tevje. - Akkurat nå er det busstidene som flere elever opplever som trøblete, forteller han. Bybussen fra Høgås er for eksempel på toppen av Høgås kl. 8.10, når skolen starter. - Det håper jeg det er mulig å se på, sier han.

 

Tevje forteller at han har vært engasjert i elevrådsarbeid helt siden barneskolen, men han føler det har blitt litt mer action i elevrådet på videregående. - Her på skolen virker det som det er større muligheter til å kunne gjøre noe, fortsetter han. For Tevje er elevrådet en viktig del av skolen. – Jeg synes det er spennende og fint å kjenne at man kan bidra med noe til felleskapet på skolen, sier han.

 

-Selv om jeg ikke er med i noe politisk parti, er jeg likevel opptatt av politikk. Politikk handler om hvordan vi skal ha det i samfunnet vårt, og det ønsker jeg å bidra inn i, forklarer Tevje.

 

På fritida går det mye i håndball og musikk for den unge elevrådslederen. Han er veldig fornøyd med håndballtilbudet på skolen, og skryter av læreren Pål Oldrup Jensen som er veldig flink. Håndballtimene gir et fint avbrekk i skoleuka, mener Tevje.

 

-Målet mitt etter studiespesialisering her på skolen, er å søke inn på ingeniørstudier i Trondheim. Jeg er opptatt av energi og miljø, så jeg håper å kunne gjøre en forskjell inn i det grønne skiftet. Da passer det jo fint at jeg er glad i realfagene, sier den nyvalgte elevrådslederen.

 

- Du må også ta med at elevene gjerne må ta kontakt med meg enten på e-post, tev1209@skole.vtfk.no, eller på annen måte, avslutter elevrådsleder Tevje Druglitrø Ophus.