Skolen er på rødt tiltaksnivå


Publisert:

15.12.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Skolen er på rødt tiltaksnivå fra og med torsdag 16. desember.

Regjeringen er opptatt av at rødt nivå ikke betyr heldigital skole for elevene. Fylket har lagt ut følgende informasjon om på sine nettsider. Erfaringene fra tidligere i pandemien viser at opplæring på rødt nivå er dårligere enn normal opplæring, men rødt nivå rammer skjevt. I tillegg til at alle elever har behov for sosial og faglig tilhørighet, er det enkelte elevgrupper vi må ha særskilt fokus på. 

Avdelingslederne og kontaktlærerne har tatt inn disse vurderingene, og sendt ut planer for dagene med undervisning på rødt nivå på Teams. Planene innebærer en kombinasjon av undervisning på skolen og digital undervisning hjemme.  

Det er mange hensyn som må veies, og planene er lagt etter nøye vurderinger. Likevel må vi være åpne for at også disse planene kan endres på kort varsel på grunnlag av smitte- og karantenesituasjonen. 

Vi henviser også til Notodden kommunes hjemmeside for oppdatert lokal koronainformasjon.