Planer for undervisningen på Notodden vgs fram til 17. januar

Foto: Getty Images

Publisert:

04.01.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

På grunn av den pågående koronasituasjonen har myndighetene bestemt at alle landets videregående skoler skal legges på rødt tiltaksnivå fram til 17. januar.

Dette får konsekvenser for hvordan undervisningen på skolen hos oss foregår de neste to ukene. Vedlagt finner du planene for de ulike avdelingene. Det kan komme mindre endringer, så vi ber dere om å følge med på de sist oppdaterte planene du finner på teams og websidene våre.

  • Yrkessjåfør:
    • Det er lagt individuelle planer for alle elevene på yrkessjåførutdanningen.
  • Kombinasjonsklassen:
    • Møter på skolen som vanlig, men med skjerpede smittevernhensyn i klasserommet.
  • Spesielt om kroppsøving/idrett:
    • Idrettshallen er omdisponert på grunn av rødt tiltaksnivå. Kroppsøving/idrett vil forgå som egentrening etter avtale med lærer.