Ungdata-undersøkelsen


Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

14.02.2024 kl.11:20

Skolen gjennomfører i uke 9-12 undersøkelsen Ungdata.

Ungdata er en spørreundersøkelse til elever som går på videregående skole. Den gjennomføres over hele landet. Undersøkelsen handler om hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritiden. 

Informasjonsskriv til elever og foresatte har blitt sendt på sms fra skolen.

Mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-og-foresatte/