Skien vgs - Status GUL

Status GUL Foto: bennymarty / iStock / Getty Images Plus

Publisert:

09.11.2020

Oppdatert:

09.11.2020 kl.23:24

Det er i løpet av mandag 9. november kommet nye retningslinjer som gjør at Skien vgs og flere andre skoler i Vestfold og Telemark går fra rødt til gult nivå.
Tirsdag 10. november følger elevene opplegget som det ble informert om tidligere. Dette innebærer at MDD, SSR og VO møter på skolen, mens ST-elever har Teams-undervisning.
 
Fra og med onsdag 11. november skal alle elever tilbake til skolen og følge gult nivå. Det er viktig at alle holder de restriksjonene som gult nivå innebærer - hold avstand og unngå kontakt. Skolen har gjort noen grep og fjernet en del møbler, og ønsker at elevene i stor grad spiser i klasserommet.

Generelt om tiltak på gult nivå

  • Ikke møt på skolen om du er syk.
  • Husk gode hygieneregler.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner.
  • Trengsel og store samlinger skal unngås.

 

FHI: Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole.