Informasjonsmøte for foresatte på VG2/VG3 ST/MDD høsten 2023

Skolestart

Publisert:

02.10.2023

Oppdatert:

20.10.2023 kl.14:26

Vi har gleden av å invitere foreldre og foresatte til alle elever i VG2 (ST/MDD) og VG3 (ST/MDD) på Skien videregående informasjonsmøte onsdag 8. november i Storsalen.

Informasjonsmøte for VG2/VG3 ST/MDD onsdag 8. november.

VG2-møtet starter 17:30.

VG3-møtet starter 19:00.

Selv om de fleste Vg3-elevene er over 18 år, ser vi som skole viktigheten av støtte hjemmefra for disse elevene. Vg3-elevene står foran et svært viktig skoleår, og vi ønsker å legge forholdene til rette for et best mulig samarbeid mellom hjem og skole.

Møtet blir todelt.

Del 1 vil være felles informasjon fra rådgivere, politiet, helse og ungdomsrådet. Det blir gitt generell informasjon om skolehverdagen for elevene og om eksamen, høyere utdanning og vitnemål, russetid og rus.

Del 2 vil være en orientering med kontaktlærerne i klassen, med muligheter for spørsmål, der ordensreglement, fraværsregler, klassemiljø, kontaktlærerrollen, forholdet hjem-skole, samtykke og elevsamtalen vil være temaene. Vi ser fram til et trivelig og lærerikt samarbeid.

Foresattpålogging til Visma InSchool (VIS)

Foresatte til elever under 18 år kan logge på vårt skoleadminstrative system og få innsyn i et utvalg opplysninger om egen elev.

Når eleven fyller 18 år blir foresattilgangen deaktivert. Den kan  eleven gjenaktivere selv direkte i VIS.

Innlogging skjer ved å klikke på "Visma InSchool" i snarveimenyen på hjemmesiden, og logge inn via ID-porten.

Se denne siden for mer informasjon om VIS og hvilke opplysninger man som foresatt kan se: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Visma InSchool (VIS) (vtfk.no)

Foresattes innsyn i andre forhold for elever som har fylt 18 år

Innsyn i andre forhold for elever som har fylt 18 år, krever at det gis samtykke. Elevene kan logge inn og gi samtykke via dette samtykkeskjemaet: https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0076/Samtykkeerklring_for_elever_over_18_r