Informasjon om meningokokksykdom

Meningokokk, illustrasjonsbilde
Foto: Hailshadow/ iStock / Getty Images Plus

Publisert:

09.02.2023

Oppdatert:

09.02.2023 kl.23:28

Til Elever ved Skien videregående skole: En elev ved Skien videregående skole har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse. Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller, men vi anbefaler ekstra vaktsomhet i de nærmeste par uker.

Smittsom hjernehinnebetennelse forårsakes av en bakterie og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter via dråpesmitte, for eksempel gjennom spytt. Personer som har vært i nær kontakt (nærkontakten) med en person med smittsom hjernehinnebetennelse kan i sjeldne tilfeller utvikle sykdommen. Som et føre-var tiltak anbefales nærkontakter en dose antibiotika. Dersom nærkontakten skulle ha fått bakterien i halsen vil en dose med antibiotika utrydde bakterien. De som får antibiotika vil noen ganger også tilbys vaksine. Denne behandlingen er gratis for alle som befinner seg i Norge. Personer dette er aktuelt for vil bli kontaktet direkte.

 

Dersom du likevel skulle bli syk med feber og få dårlig allmenntilstand bør du ha lav terskel for å ta kontakt med lege. Informer gjerne helsepersonell om at du har hatt mulig kontakt med en person med smittsom hjernehinnebetennelse.

· De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom eller feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diare.

· Allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt.

· Ved blodforgiftning kan pasienten få ørsmå prikkformede hudblødninger. Disse har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem.

· Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av en hjernehinnebetennelse.

 

Det er ikke noen grunn til å stoppe gymnastikk eller fysisk aktivitet, men særlig slitsomme turer eller anstrengelser bør avlyses. Det er heller ingen grunn til å avlyse møter, forsamlinger eller lignende. Foreldre anbefales å holde et ekstra godt øye med barn/ungdommer som blir syke i de nærmeste uker.

 

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse finner du på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/

Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse - FHI

 

Nærkontakter er varslet via telefon og/eller via sosiale medier og disse er bedt om å møte opp på legevakta i Skien i kveld evt i morgen for å få utdelt en dose med antibiotika.

 

Ved spørsmål kontakt legevakt på telefon 116 117

Med vennlig hilsen Kommuneoverlegen, Skien Kommune