Ny SLT-koordinator

Natasha Ferguson Finseth, SLT-koordinator.

Publisert:

27.04.2021

Oppdatert:

27.04.2021 kl.10:20

Natasha Ferguson Finseth. 32 år, SLT-koordinator. Hun er ansvarlig for å koordinere det forebyggende arbeid innenfor rus og kriminalitet i Skien Kommune.

"Jeg jobber først og fremst for og med dere som er ungdom i Skien i dag.

Min jobb er å sørge for at de som jobber for og med ungdom i byen samarbeider om det forebyggende arbeidet, at de snakker sammen og jobber målrettet sammen.

Vi har ansvar for å hjelpe deg som strever med psykisk helse, rus eller kanskje har kommet inn i noen vanskelige miljøer, og hjelpe deg med å finne trygge og gode løsninger

Vi iverksetter ulike tiltak og aktiviteter som skal forhåpentligvis bidra til at Skien føles og oppleves tryggere for deg og gi deg en fin ungdomstid.

Har du spørsmål om SLT-koordinator og det forebyggende arbeidet i Skien, eller om det er noe du har lyst til å diskutere eller snakke om, send meg gjerne en mail (natasha.ferguson.finseth@skien.kommune.no)."

 

SLT står for "Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak".