Trenger du noen å snakke med?

Kors på halsen og Mental helse er to av stedene du kan henvende deg hvis du trenger noen å snakke med.

Publisert:

27.04.2021

Oppdatert:

27.04.2021 kl.08:55

Det å være elev på videregående skole kan være mentalt utfordrende i perioder, og spesielt i den tiden vi lever i nå. Skien vgs sitt hjelpeapparat ved rådgivertjenesten, miljøterapeuter, helsesykepleiere og Helsestasjonen for ungdom ønsker å bistå så langt vi kan, men vi vet at det i perioder er vanskelig å komme i kontakt med oss.

Vi ønsker å dele litt informasjon om hjelpetelefoner man kan kontakte når du har behov for det eller ønske å være anonym.

 

Mental helses hjelpetelefon

Telefon 116 123 (hele døgnet)

Chat-tjeneste og skrivetjeneste: https://sidetmedord.no 

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

 

Kors på halsen (for alle under 18 år)

Ring, skriv, chat eller diskuter

Telefon 800 33 321 (mandag-fredag kl 14-22)

Tjenesten er gratis og du kan være anonym. 

https://korspaahalsen.rodekors.no/

Det finnes også mange andre hjelpetelefoner og nettsteder man kan oppsøke. Se mer på https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder