Programområde for dans

Grand Musikal Hotell (2016)

Å gå på Danselinja

På Danselinja får du opplæring i både praktisk utøvende og teoretiske dansefag.

Vi fokuserer på utøvelse av dans, danseteknikk, formidling, det skapende og det reflekterende. Vi jobber bl.a. med ulike dansesjangere og stiler, koreografi, teori, dansehistorie og supplerende treningsfag. I tillegg arrangeres workshops, ekskursjoner, forestillinger og det samarbeides kontinuerlig om den enkelte elevs behov og utvikling.

Jente som danser
 

Presentasjon av dans og drama

Avdelingsleder Anne Herlofsen forteller om utdanningsprogrammet "Musikk, dans og drama" med fokus på programområdene "Dans" og "Drama".
 

Brosjyre Danselinja

 
 

Fagene på Danselinja

Elevene på MDD har 35 skoletimer pr. uke. I tillegg kommer «Klassens time». Det er delt inn i fellesfag og programfag. 

Her er en oversikt over fagene på danselinja slik de vanligvis er:

 

VG1

VG2

VG3

Norsk

4

4

6

Fremmedspråk: Tysk, fransk eller spansk

4

4

0 / 5*

Matematikk

5

3

 

Engelsk

5

 

 

Naturfag

5

 

 

Historie

 

2

4

Samfunnsfag

 

3

 

Geografi

 

2

 

Religion og etikk

 

 

3

Timer fellesfag

23

18

13 / 18*

Musikk, dans, drama

5

 

 

Scenisk dans (1,2,3)

 

5

10

Bevegelse

2

 

 

Danseteknikker

5

 

 

Dans i perspektiv (1,2)

 

5

5

Scenisk dans fordypning (1,2)

 

5

5 / 0*

Grunntrening i dans (1,2)

 

2

2

Timer programfag

12

17

22 / 17*

SUM TIMER TOTALT

35

35

35

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha det i 3 år på videregående, og får derfor ikke Scenisk dans fordypning 2 i vg3.

Fra MDD's Juleshow 2016.

 

Hvordan søke på Dans

Inntak til musikk, dans og drama skjer på grunnlag av poengsummen fra ungdomsskolen. Det er mulig å få ytterligere et antall poeng gjennom en frivillig ferdighetsprøve som Skien videregående skole arrangerer hver vår. Poengsum for å komme inn på danselinja varierer fra år til år. Vi kan med andre ord ikke vite på forhånd hvor høyt snittet blir for kommende årskull.

Hvis du søker Dans som førstevalg i Vigo må du krysse av for om du ønsker å delta på ferdighetsprøven eller ikke. Dersom du velger å delta får du tilsendt et tidspunkt hvor du skal møte opp, og en lenke til et svarskjema som du må fylle ut før du kommer til prøvene. Ferdighetsprøven er frivillig, men det er viktig å poengtere at den enkelte ikke har noe å tape på å komme til ferdighetsprøve . Man kan ikke miste en plass på grunn av en mindre vellykket ferdighetsprøve , men dersom skolen opplever deg som spesielt talentfull, kan du prioriteres selv om karaktergrunnlaget ditt ikke er så sterkt.

Ferdighetsprøven til Danselinja

Prøven består av tre deler:

  • Praktisk del, felles
    • En danseklasse med øvelser i minst to ulike dansestiler. Lærere ved skolen underviser danseklassen.
  • Praktisk del, individuell
    • Hver søker forbereder en individuell solo i valgfri sjanger (på forhånd). Varighet 1-2 minutter. Her har søkerne mulighet til å få vist individuelle ferdigheter.
  • Samtale
    • Skolen ønsker en samtale for å danne oss et bredere bilde av søkeren. Vi ønsker å bli kjent med deg som en mulig elev på danselinja samt å høre om din motivasjon og dine mål for å søke opptak ved danselinjen. Du vil også få spørsmål om dine erfaringer i dans fra tidligere og du vil selv kunne stille spørsmål om studiet og skolen.

Søkerne vurderes av dansepedagoger fra skolen.

Bildegalleri Dans

Alle foto: Jan Erik Fillan

IMG_9916.jpgIMG_9962.jpgIMG_0740.jpgIMG_9809.jpgIMG_0417.jpgIMG_0473.jpgIMG_3464.jpgIMG_3639.jpgIMG_3667.jpgIMG_3573.jpgIMG_3498.jpgIMG_2585.jpgIMG_3178.jpgIMG_2662.jpgIMG_1414.jpgIMG_2007.jpg

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 16.02.2023 kl.10:48

Jannicke von Essen Andresen

Avdelingsleder Dans, drama og kroppsøving

jannicke.von.essen.andresen@vtfk.no

93011413