Programområde for musikk

Å gå på Musikklinja

På Musikk får du opplæring i både praktisk utøvende og teoretiske musikkfag. Første året har du hele 3 individuelle instrumenter. Du har samspill i forskjellige grupper og får synge i kor.

Det vil være en stor fordel for deg om du kan tilegne deg grunnleggende ferdigheter i notelesning før du begynner. Da vil utbytte av undervisningen øke, og du vil komme mye lengre enn du ellers ville gjort.

Keyboardspillere i Ibsenpassasjen

I Ibsenpassasjen er det mulighet for å kunne øve.

Presentasjon av Musikk

Avdelingsleder Ivar Fiane forteller om utdanningsprogrammet "Musikk, dans og drama" med fokus på programområdet "Musikk".

Hvis du synes 9 minutter blir 8 minutter for langt akkurat nå, så klikk her for en kortere versjon av presentasjonen: https://youtu.be/b7tVr4nP_QQ

Brosjyre Musikklinja

Kort informasjonsbrosjyre om Musikklinja

Fagene på Musikklinja

Elevene på MDD har 35 skoletimer pr. uke. I tillegg kommer «Klassens time». Fagene er delt inn i fellesfag og programfag. 

Her er en oversikt over fagene på Musikk slik de vanligvis er:

 

VG1

VG2

VG3

Norsk 4 6 6

Fremmedspråk: Tysk, fransk eller spansk

4 4 0 / 5*
Matematikk 5 3  
Engelsk 5    
Naturfag 5    
Historie   2 4
Samfunnsfag   3  
Geografi   2  
Religion og etikk     3
Timer fellesfag 23 18 13 / 18*

Musikk, dans, drama

5

 

 

Musikk (3 instrumenter, samspill, musikklære) 5    

Lytting

2

 

 

Instrument, kor, samspill 1 og 2

 

5

5

Musikk i perspektiv 1 og 2

 

5

5

Ergonomi og bevegelse 1 og 2

 

2

2

Musikk fordypning 1 og 2

 

5

5 / 0*

Instruksjon og ledelse

 

 

5

Timer programfag 12 17 22 / 17*
SUM TIMER TOTALT 35 35 35

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha det i 3 år på videregående, og får derfor ikke Musikk fordypning i vg3.

Musikklinja - Piano og sang

Mer om musikkfagene
Her finner du en liten introduksjon til hva hvert av musikkfagene handler om. Hvis du klikker på fagets navn, så åpnes læreplanen i et nytt vindu.
 
VG1
Musikk, dans, drama – 5 timer i uka.

I dette faget jobber du tverrfaglig med musikk, dans og drama. Du synger i kor, og tar i bruk instrumentet ditt på flere og kanskje nye måter. Mot eksamen jobber dere med å utarbeide små visninger i klassen hvor dere tar i bruk det dere har lært gjennom året.

Lytting – 2 timer i uka.

Her lærer du grunnleggende musikkteori, øver opp gehøret ditt, lærer om musikkens elementer og trener på å lytte til musikk.

Musikk – 5 timer i uka.

Her får du undervisning på fordypningsinstrumentet ditt. I tillegg får du opplæring på 2 bruksinstrumenter. Du lærere mer om hvordan det er lurt for deg å øve, og du spiller eller synger i ensembler. 

VG2 og VG3
Instrument, kor, samspill – 5 timer i uka.

Du får en time på fordypningsinstrumentet ditt i uka. I tillegg er du med og synger i skolekoret og spiller eller synger i et ensemble. I 2.klasse får du også opplæring i bruksinstrument. I 3. klasse skal du lære mer om hvordan du øver mest mulig effektivt og lurt.

Musikk i perspektiv – 5 timer i uka.

Her vil du lære om hvilken rolle musikk kan ha i forskjellige kulturer, om forskjellig musikkstiler, og du vil trene opp evnen til å lytte til musikk. I tillegg skal du utvikle gehøret ditt videre i disse timene.

Ergonomi og bevegelse – 2 timer i uka.

Faget består av bevegelse, trening og dans, i tillegg til å lære om trening og livsstil.

Musikk fordypning – 5 timer i uka.

Dette faget består av komponering og arrangering, en del musikkteknologi og noe om det å stå på scenen. 

Instruksjon og ledelse – 5 timer i uka.

Dette faget har du kun i 3. klasse. Her vil du lære om hvordan du dirigerer og leder ensembler og du vil være med på å danne din egen musikkbedrift.

 

Musikklinja - Elever ved PCer

 

Musikklærere ved Skien vgs

Oversikt over musikklærerne ved Skien vgs fordelt på instrumentgruppe.

Sang

Camilla Jonstang - Fast lærer - Sang

Anne Lise Sydnes - Fast lærer - Sang, ungdomsbedrift, samspill, kor

Alexander Cadden – Fast lærer - Sang

 

Stryk

Nicolae Bogdan - Timelærer - Fiolin

Wiggo Dahl - Timelærer - Fiolin

Målfrid L. Kvålo - Timelærer - Cello

 

Blås

Arild Andersen - Fast lærer - Fløyte, dirigering, teori, samspill

Line B. Rosland - Fast lærer - Klarinett, teori, samspill, musikkhistorie

Jon Øystein Rosland - Fast lærer - Saxofon, teori, arrangering & komponering, studio

Thomas Johansson - Fast lærer - Trompet

Laila S. Andersen – Timelærer - Waldhorn

Åsgeir Grong - Fast lærer - Trombone, euphonium, MDD-tekniker

 

Piano

Espen G. Gundersen - Fast lærer - Piano, studio

Gudrun L. Klakegg - Fast lærer - Piano, akkompagnatør, samspill, gehør, ungdomsbedrift

Jacintha van der Nat - Fast lærer - Piano, akkompagnatør, samspill, kor

Toril Siksjø - Fast lærer - Piano, akkompagnatør, teori, fagutvikler

Tove Slaatbraaten - Fast lærer - Piano, kor, ergonomi

 

Gitar / bass / Studio

Sondre Stordalen - Fast lærer - Gitar

Tore Jarl Bråten - Fast lærer - Gitar

Jan Olav Renvåg - Vikar - Bass

Martin Torvik Langerød – Fast lærer - Arrangering & komponering, studio

Mikael Jonassen – Timelærer - Banjo

 

Slagverk

Stig Sjøstrøm - Fast lærer - Slagverk, samspill

Musikklinja - Bandøving

 

Søke på Musikk

Inntak til musikk, dans og drama skjer på grunnlag av poengsummen fra ungdomsskolen. Det er mulig å få ytterligere poeng gjennom de frivillige ferdighetsprøvene som arrangeres på våren. Hvor gode karakterer man må ha for å komme inn er det umulig å svare på da det dreier seg om konkurranse. Søkningen har tradisjonelt vært høy til musikk, med ventelister. Vi kan likevel ikke vite på forhånd hvor høyt snittet blir for kommende årskull.

Hvis du søker Musikk som førstevalg i Vigo må du krysse av for om du ønsker å delta på opptaksprøvene eller ikke. Dersom du velger å delta får du tilsendt et tidspunkt hvor du skal møte opp, og en lenke til et svarskjema som du må fylle ut før prøvene. Ferdighetsprøven er frivillig, men det er viktig å poengtere at den enkelte ikke har noe å tape på å komme til ferdighetsprøve. Man kan ikke miste en plass på grunn av en mindre vellykket ferdighetsprøve. Dersom skolen opplever deg som spesielt talentfull, så kan de gi noen eller mange ekstrapoeng.

Ferdighetsprøve til Musikk

Prøven består av 3 deler:    

  • Spill / sang på fordypningsinstrumentet (+ eventuelle bruksinstrumenter)
    • Du får 5 til 8 minutter til å fremføre selvvalgt stoff. Du kan vise eventuell allsidighet ved å spille flere instrumenter / synge, men husk at det er det du velger som fordypningsinstrument som veier tyngst. Velg et repertoar som gir skolen et best mulig bilde av hva du står for, og hvor langt du har kommet i utviklingen på instrumentet ditt. Skolen har dessverre ikke mulighet til å stille med akkompagnatør. Dersom du trenger dette må du skaffe det selv. Dersom du har behov for utstyr må du gi melding om dette i god tid.
  • Teori og gehørprøve
    • Denne gjennomføres i klasse og man skal svare skriftlig på teorispørsmål og på en del lytteoppgaver. Det er veldig lurt å øve seg på teorien på forhånd. Det du blir prøvet i finner du i heftet som du finner lenger nede på denne siden.
  • Samtale
    • Skolen ønsker med en samtale å danne oss et bredere bilde av søkeren, samt å klarlegge motivasjon og mål for studiet. Du kan også få spørsmål for å vise hvor godt du er orientert innen forskjellige musikksjangere.

Det er noen ganger behov for å høre på enkelte av søkerne en gang til, slik at vi blir enda sikrere på de vurderingene vi skal gjøre. Derfor blir enkelte innkalt til en runde 2. Dette skjer samme dag. 

Musikklinja - Musikkstudio

Valg av instrumenter

Første skoleår skal man ha instrumentalundervisning på 3 instrumenter. Det er et hovedinstrument med 1 time undervisning pr. uke, og 2 bi-instrumenter med 1/2 time hver pr. uke. Alle må ha piano og sang som instrumenter. Det vil si at man må velge ett instrument. Det er lurt å velge noe man har bakgrunn i fra før, eller noe som ikke har alt for høy terskel (gitar er ok, mens f.eks fiolin har høy terskel).
På sang og piano har skolen faste lærer. På andre instrumenter varierer det noe hvor vidt vi har lærere knyttet til skolen. Dersom du har konkrete ønsker for instrumentlærer på valgfritt instrument kan du notere dette, så vil skolen vurdere dette. Vi kan ikke love at ønsket blir oppfylt, vi har mange hensyn å ta.

Musikklinja - Kammersalen

 

Teoriheftet til ferdighetsprøva

Her finner du teoriheftet, som du kan bruke til å forberede deg til ferdighetsprøva.

Teorihefte til ferdighetsprøvene - kompendium.pdf

Svarskjema praksiskurs

Svarskjema praksiskurs skjema

Bildegalleri Musikk

ILL - MDD - Musikk - Blåsere på scenen.jpgILL - MDD - Musikk - Ibsenpassasjen keyboard 2.jpgILL - MDD - Musikk - Keyboard.jpgILL - MDD - Musikk - Trio.jpgILL - MDD - Musikk - Slagverk på scenen.jpgILL - MDD - Musikk - Sangøving.jpgILL - MDD - Musikk - Sang.jpgILL - MDD - Musikk - Piano.jpgILL - MDD - Musikk - PC-opplæring.jpgILL - MDD - Musikk - Band på scenen.jpg

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 16.02.2023 kl.10:39

Ivar Fiane

Avdelingsleder Musikk

ivar.fiane@vtfk.no

977 49 370