Voksenopplæring ved Skien vgs.

Skien videregående skole tilbyr undervisning i fag til generell studiekompetanse for voksne etter 23/5-regelen (fagene er: norsk, matematikk, historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag).

Vi har mange tiårs erfaring med kurs for voksne. De siste årene har vi hatt slike kurs både på dagtid og kveldstid.

Søknader sendt inn senest 1. mars er garantert å bli tatt i betraktning ved opptaket til neste skoleår. Informasjon om skolestart til søkere med rett sendes normalt sett ut i slutten av juni. De som ikke har rett må vente til august før svar om plass kan gis (inntaket avsluttes 1. september).

Hvem kan søke?

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i søkeåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning. Søkere som har fagbrev har altså ikke slik rett. Likevel kan det hende at det kan tas inn søkere uten rett, men det vil sjelden kunne avklares før rundt skolestart i midten av august.

Vi vil fraråde minoritetsspråklige å søke før de har tatt norsktest nivå 3, da mangelfulle norskkunnskaper er vanligste årsak til at slike elever på voksenopplæringen ikke klarer å fullføre. Det er også viktig å være klar over 5-årskravet til praksis/utdanning i 23/5-regelen.

Voksenopplæring som kveldsundervisning

De som tar voksenopplæring som kveldsundervisning bør være oppmerksom på at arbeidsmengden er stor, og pga timetallet er det lite realistisk å klare alle seks fagene på ett år.

Kveldsundervisningen foregår fra kl. 17 til ca. 22 fra mandag til torsdag. På dagtid foregår undervisningen vanligvis mandag-torsdag i tidsrommet 08.00-15.30.

I alle fag gis det standpunktkarakter, men man kan trekkes ut til skriftlige og muntlige eksamener i tillegg til obligatorisk norsk hovedmålseksamen for de elevene som tar norsk.

Hvordan søke?

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet.

Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. Søkeveiledning i pdf-format.

Spørsmål om voksenopplæringen kan rettes til avdelingsleder Bjørn Morten Jensen, tlf. 409 16 374 eller aller helst på e-post: bjorn.morten.jensen@vtfk.no

Vi presiserer at man ikke kan tas inn som elev i fag der man har bestått fra før av. Unntaket er dersom du ikke har vært elev i faget før, men kun har tatt det som privatist. Forbedring av karakter må gjøres ved å ta fag opp som privatist. Vi har heller ikke anledning til å ta imot eksterne hospitanter.

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 12.08.2020 kl.20:56

Bjørn Morten Jensen
Avdelingsleder voksenopplæring