Voksenopplæring ved Skien vgs.

Skien videregående skole tilbyr undervisning i fag til generell studiekompetanse for voksne etter 23/5-regelen (fagene er: norsk, matematikk, historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag).

Vi har mange tiårs erfaring med kurs for voksne. De siste årene har vi hatt slike kurs både på dagtid og kveldstid.

Du kan søke hele året. Søker du før 1. mars kan du regne med plass hvis du har voksenrett. Informasjon om skolestart til søkere som har fått plass sendes normalt sett ut i slutten av juni. De som ikke har rett må normalt sett vente litt før de kan få svar om plass. Inntaket avsluttes 1. september.

Hvem kan søke?

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i søkeåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning. Søkere som har fagbrev har altså ikke slik rett. Likevel kan det hende at det kan tas inn søkere uten rett, men det vil sjelden kunne avklares før rundt skolestart i midten av august.

Minoritetsspråklige bør ligge på nivå B1 for å få utbytte av undervisningen. Vi har innføringskurs i norsk for deg som trenger det. Da må du regne med å bruke litt lenger tid på å få studiekompetanse.

Det er også viktig å være klar over 5-årskravet til praksis/utdanning i 23/5-regelen. Hvis du har godkjent utenlandsk utdanning kan det hende du ikke er omfattet av 23/5-regelen. Se informasjon på Samordna opptak angående utenlandsk utdanning

Voksenopplæring som kveldsundervisning

De som tar voksenopplæring som kveldsundervisning bør være oppmerksom på at arbeidsmengden er stor, og pga timetallet er det lite realistisk å klare alle seks fagene på ett år.

Kveldsundervisningen foregår fra kl. 17 til ca. 21 fra mandag til torsdag. På dagtid foregår undervisningen vanligvis mandag-torsdag i tidsrommet 08.00-15.30.

I alle fag gis det standpunktkarakter, men man kan trekkes ut til skriftlige og muntlige eksamener i tillegg til obligatorisk norsk hovedmålseksamen for de elevene som tar norsk.

Hvordan søke?

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet.

Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjon på tidligere utdanning og evt. gyldig opphold er det aller viktigste å laste opp. Utenlandsk utdanning må være dokumentert på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Manglende dokumentasjon fører til at søknaden ikke kan behandles.

Spørsmål om voksenopplæringen kan rettes til avdelingsleder Bjørn Morten Jensen på e-post: bjorn.morten.jensen@vtfk.no eller på telefon 409 16 374.

Vi presiserer at man ikke kan tas inn som elev i fag der man har bestått fra før av. Unntaket er dersom du ikke har vært elev i faget før, men kun har tatt det som privatist. Forbedring av karakter må gjøres ved å ta fag opp som privatist. Vi har ikke mulighet til å ta imot deg som bare ønsker å følge undervisningen uten å være elev.

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 26.03.2024 kl.09:14

Bjørn Morten Jensen
Avdelingsleder voksenopplæring