Tilskuddsmidler

Her finner du informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for frivillig sektor.
Bilde av frivillig under sykkelløp
Foto: Getty/Gards

Fylkeskommunene har forvaltningsansvar for en rekke statlige tilskuddsordninger. Telemark fylkeskommune har i tillegg egne tilskuddsordninger innenfor enkelte fagområder. I 2020 var det avsatt 7,3 millioner kroner i søkbare tilskuddsmidler på fylkeskommunens budsjett.

Tilskuddsordningene retter seg ikke utelukkende mot frivillig sektor, men frivillige organisasjoner kan søke på ordningene som er listet opp nedenfor på lik linje med kommuner, næringsaktører og andre. 

Idrett og friluftsliv

Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskudd til planlegging av regionale idrettsanlegg

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Tilskudd til friluftsaktivitet

Tilskudd til viltformål 

Kultur og kulturarv

Spillemidler til lokale kulturbygg

Tilskudd til formidling av kulturarv

Tilskudd til merkevare UNESCO

Kompetanse og inkludering

Integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner 

Tilskudd til inkludering og redusert utenforskap (TIRU)

Næringsutvikling og entreprenørskap

Telemark utviklingsfond (TUF)

Regionale utviklingsmidler

Søkbare forskningsmidler Horisont Europa 2021-2027

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

Internasjonalt arbeid

Tilskudd til internasjonalisering

Frivillighetens år 2022

VÅR DAG-arrangementer

Midler til arbeid med historiske ferdseldsårer

 

 

 

 

Publisert: 26.01.2022 Oppdatert: 13.11.2023 kl.14:06