Kreativ oppgave om "Demokrati og medborgerskap"

Den siste uken før jul har elevene i 3STA arbeidet tverrfaglig i norsk og historie med en dybdelæringsoppgave. Elevene har laget egne problemstillinger innen det tverrfaglige teamet «Demokrati og medborgerskap».

Arbeidet ble fullført med en flott utstilling hvor elevene hadde vært veldig kreative og laget ulike stands, brosjyrer og noen hadde også egne hjemmesider.

Tverrfaglighet er en viktig arbeidsmetode i Fagfornyelsen og gjør elevene i stand til å se at de de lærer i ett fag ofte også kan brukes og er viktig i forståelsen i andre fag.

 

Vg34.jpg

Alt du trenger å vite om kvinnesaksforkjemper Gina Krog.

Vg33.jpg

Informative brosjyrer om kvinners stemmerett.

Vg35.jpg

Bruk stemmeretten!

Vg36.jpg

Nyttig tidslinje.

Vg37.jpg

Lærerikt om kvinnesakspioneren Camilla Collett.

Vg38.jpg

Landsmål eller riksmål?

Vg39.jpg

Kvinnesaksaktivisten fra Langesund; Marie Høeg.

Vg3.jpg

Tilslutt litt julekos etter alt arbeidet.

Vg31.jpg

Vg32.jpg

Publisert: 17.12.2020 Oppdatert: 17.12.2020 kl.10:47