Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
Foto: GettyImages

Gjennomføring på Bamble vgs

I år skal undersøkelsen gjennomføres på Bamble vgs i tidsrommet 1.november til 1.desember. I hovedsak vil kontaktlærertimen benyttes til dette og elevene vil få utdelt id for pålogging av sin kontaktlærer. Det er frivillig å delta. Link til pålogging for undersøkelsen er lagt ut i VIS(Visma in-school)

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

 Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no

Informasjon til elever
 •  
 • Informasjon til elever Vg1, Vg 2 og Vg3 - Elevundersøkelsen (bokmål) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til elever Vg1, Vg 2 og Vg3 - Elevundersøkelsen (nynorsk (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til elever Vg1 Vg2 Vg3 - Elevundersøkelsen (arabisk) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til elever Vg1 Vg2 Vg3 - Elevundersøkelsen (dari) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til elever Vg1 Vg2 Vg3 - Elevundersøkelsen (engelsk) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til elever Vg1 Vg2 Vg3 - Elevundersøkelsen (tigrinja) (Lenke Fjernet)

 

Informasjon til foresatte
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (bokmål) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nynorsk) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (samisk) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (arabisk) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (dari) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (engelsk) (Lenke Fjernet)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (tigrinja) (Lenke Fjernet)

 

Publisert: 10.11.2020 Oppdatert: 09.02.2023 kl.13:38