Elevundersøkelsen 2021

Foto: GettyImages.com

Publisert:

01.11.2021

Oppdatert:

01.02.2023 kl.08:24

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I høst er det i tillegg spørsmål om hvordan korona-pandemien har påvirket skolehverdagen.

Gjennomføring ved Bamble vgs

I høst skal undersøkelsen gjennomføres på Bamble vgs i tidsrommet 1.november til 15.desember. I hovedsak vil kontaktlærertimen benyttes til dette og elevene vil få utdelt brukernavn for pålogging av sin kontaktlærer. Det er frivillig å delta. Link til pålogging for undersøkelsen er lagt ut her og i VIS (Visma InSchool)

Elevundersøkelsen-  logg inn her

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

 Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på udir.no.

Viktig informasjon til elever og foresatte

Foresatte 
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (bokmål)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nynorsk)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (samisk)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (arabisk)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (dari)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (engelsk)
 • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (tigrinja)

Lenker er fjernet. Se udir.no for mer informasjon.

Elever
 • Informasjon til elever vg1, vg2 og vg3 - Elevundersøkelsen (bokmål)
 • Informasjon til elever vg1, vg2 og vg3 - Elevundersøkelsen (nynorsk)
 • Informasjon til elever vg1 vg2 vg3 - Elevundersøkelsen (samisk)
 • Informasjon til elever vg1 vg2 vg3 - Elevundersøkelsen (arabisk)
 • Informasjon til elever vg1 vg2 vg3 - Elevundersøkelsen (dari)
 • Informasjon til elever vg1 vg2 vg3 - Elevundersøkelsen (engelsk)
 • Informasjon til elever vg1 vg2 vg3 - Elevundersøkelsen (tigrinja)

Lenker er fjernet. Se udir.no for mer informasjon.