Fagdag med sviskekompott og rullestol

Hvordan er det å leve med kols? Elevene testet det ut gjennom å kun puste gjennom et sugerør.

Publisert:

15.02.2021

Oppdatert:

15.02.2021 kl.09:47

I faget sosialkunnskap og temaet velferdsforskjeller har avgangselevene nå arbeidet med ulike funksjonsnedsettelser og alderdom.

Elevene har lært om universell utforming, inkluderende arbeidsliv og hvor viktig det er å innlemme alle grupper i samfunnet. I den forbindelse fikk elevene prøve å miste synet og ta seg fram i skolens lokaler. De fikk kjøre rullestol, gå på krykker og erfare hvordan det er å ha kols. De fikk også erfare hvordan det er å miste mye av sin bestemmelsesrett og måtte bli matet av andre og måtte spise den maten de blir servert. På menyen stod det betasuppe med kavring og sviskekompott til dessert.

Opplevelsene var lærerike og ga god innsikt i hvordan det er å leve med ulike funkjsonsnedsettelser.

Sosialkunnskap1.jpg

Ikke lett å komme seg rundt når du er blind.

Sosialkunnskap3.jpg

Heller ikke når du sitter i rullestol.

Sosialkunnskap2.jpg

Betasuppe med kavring til middag, og sviskekompott til dessert - om du liker det eller ei.