Nå kan du kombinere toppidrett med yrkesfag

Foto: Foto: Gunnar Moen

Publisert:

29.01.2021

Oppdatert:

29.01.2021 kl.08:43

Yrkesfag i kombinasjon med toppidrett i Vestfold og Telemark. Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK ) og Olympiatoppen Østlandet (OLTØ) videreutvikler samarbeidet med en pilotløsning slik at «morgendagens toppidrettsutøvere» kan velge yrkesfaglig studieretning.

Pilotprosjekt

Piloten har som hovedmål å gjøre det mulig å ta yrkesfag i kombinasjon med sin toppidrettssatsning. VTFK og OLTØ vil tilrettelegge så langt det er mulig innenfor dagens regelverk og ressurser. Vi oppfordrer utøvere som ønsker å kombinere sin toppidrettssatsning med yrkesfag til å søke.

For ordinære søkere

Dette er ordinære søkere som kan søke innen 1. mars på ønsket utdanningsprogram. Som vedlegg til søknaden legger de ved «melding om tilrettelegging» skjema som ligger på hjemmesiden vtfk.no. Kryss av for at det ønskes en «overgangssamtale». Dersom søkeren ikke har nærskolepoeng til skolen han/hun søker, så kan søkeren fylle ut skjema «ønske om annen nærskole».

Vil skape de beste utviklingsmulighetene

Olympiatoppen Østlandet skal bidra til å skape de beste utviklingsmulighetene for morgendagens toppidrettsutøvere, trenere og miljøer tilhørende fylkene Viken og Vestfold og Telemark. Skolen og idretten er sammen ansvarlig for en helhetlig oppfølging av elevene på arenaene utdanning og idrett. Det skal etableres helhetlige satsningsmodeller hvor skole, klubb, krets, Vestfold og Telemark toppidrett, team og evt. særforbund er integrert, idretten skal ha et aktivt eierskap til dette.


OLTØ (ved Eirik Hanssen) vil veilede og vurdere søkerne opp mot kvalitetskrav til «morgendagens toppidrettsutøver» i samarbeid med særidrettene.

Statusen må være innvilget for å være en del av denne pilotløsningen. Piloten vil ha oppstart høsten 2021 med en evaluering våren 2023.