Nav Bamble og ordføreren på besøk

I de siste ukene før jul har elevene i Vg3 sosialkunnskap arbeidet med temaet «Menneskerettigheter og velferdsstat». I den forbindelse har klassen hatt besøk av NAV Bamble for å høre hvilken funkjson NAV har i velferdsstaten, hva de bidrar med, hvordan de arbeider og hva som må til for å kunne jobbe for NAV.

Klassen fikk også besøk av Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal i uke 50, som fortalte elevene om hva hans rolle i lokalpolitikken er. Han fortalte om hvordan arbeidsdagen hans er, hvordan lokaldemokratiet i kommunen er bygget opp og hvilke viktige saker som Bamble kommune arbeider med. Elevene fikk stille spørsmål og lurte speiselt på dette med busslinjer i kommunen, kommunens kjøp av nye bygg og Kongens dam, samt kommunesammenslåing og den nye ungdomsskolen. 

Tusen takk til både NAV Bamble og ordføreren for besøket!

ordfører.jpg

Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal.

Foto: Bamble kommune

Publisert: 17.12.2020 Oppdatert: 17.12.2020 kl.11:45