28.mai:  Bamble vgs tilbake på gult smittevern fra mandag 31.mai.


Publisert:

18.03.2021

Oppdatert:

28.05.2021 kl.13:29

Lite ny smitte i vårt område gjør at Bamble videregående fra mandag 31.mai er tilbake på gult smittevern. Elever møter på skolen etter oppsatt timeplan.

Siste fredag 28.mai

Kommuneoverlegen i Bamble kommune har sammen med rektor vurdert smittesituasjonen til at vi fra mandag 31.mai skal tilbake til gult smittevern. Ordinær timeplan følges på alle trinn. Noen elevgrupper vil få særskilt beskjed via Teams for endring.

Grasmyrhallen er stengt for bruk, fra 1. juni, garderober kan benyttes.

God helg til alle.

- Rektor

Siste onsdag 12.mai

 Vi registrerer økende smitte i vårt område, og vi står foran en langhelg, der mange mennesker vil forflytte seg mellom områder.

Tirsdag 18. mai vil gjennomføres som digital undervisning for hele skolen. De neste dagene blir det fysisk oppmøte under rødt smittevern. Det vil være ca halvparten av elevene på skolen, halvparten hjemme. Beskjeder blir gitt på Teams.

Ønsker dere alle en frisk og god langhelg!

-   Rektor

Siste mandag 10.mai

På en uke har tre elever på avd Grasmyr fått påvist Covid-19. Som en følge av dette er ca 100 elever på studiespesialisering, og seks lærere sendt til test, og satt i karantene. Etter negativ test første test slipper familiemedlemmer ut av ventekarantene. En stor andel av de som testes har sin neste test onsdag 12.mai. Bamble vgs gjennomfører digital undervisning kommende tre skoledager. Følg lærers instruksjoner for gjennomføring av undervisning.

Takk til Bamble kommune for rask testing av mange elever, det er en stor fordel for logistikken videre.

- Rektor

Tiltaksnivå B: Høyt tiltaksnivå

Regjeringen har besluttet regionale tiltak etter covid-19-forskriften for kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien til og med 25. mai. I tilleg har Bamble kommune vedtatt en egen lokal forskift!

Les mer på Bamble kommunes nettsider

Situasjonen i Grenland

Smittetrykket i Grenland stort. Det er meldt om flere smittetilfeller blant elever og ansatte, med store grupper i karantene og ventekarantene. Smittesporing pågår flere steder, og situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Det er rødt nivå i trafikklysmodellen på Skien, Hjalmar Johansen, Skogmo, Porsgrunn og Bamble videregående skoler fra i dag 10.mai og til og med 19. mai.

Skien, Porsgrunn, Hjalmar Johansen og Bamble videregående skoler gjennomfører i hovedsak digital opplæring mandag, tirsdag og onsdag. Skogmo videregående skole gjennomfører hovedsakelig digital opplæring mandag, og tar en vurdering på resten av uka i løpet av dagen.

Rødt nivå «Trafikklys-modellen»

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Ansatte kan veksle mellom klasser
 • Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og større samlinger
 • Vurder alternerende oppmøtetider / alternative lokaler
 • Delvis digital undervisning

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre faste kohorter slik som på lavere skoletrinn. Det er derfor særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Siste fredag 7.mai

Elever i 1STB er fredag kveld satt i karantene og skal testes mandag 10.mai. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene. De involverte bes sjekke Teams for nærmere beskjeder fra smittesporingsteam.

- Rektor

Ny elev i 2STB er registrert smittet av Covid-19, siste dag på skolen var onsdag 5.mai. På vegne av smittesporer legger vi ut beskjed i Teams om tidsplan for ny testrunde. Det sparer smittesporer for mange telefoner. Alle elever i 2STAB, 8 elever i 3STA og tre lærere er nærkontakter i karantene og skal til test. De det gjelder vil få sms-varsel. 

Hustandsmedlemmer er i ventekarantene til test 1 på lørdag er negativ.  Neste test er onsdag 12.mai.

Digital undervisning neste uke

I neste uke vil de tre skoledagene bli gjennomført som digital skole for alle elever ved Bamble vgs. Avtaler med faglærer om vurderinger, høringer, arbeidskrav og tester kan bli gjennomført som avtalt. Følg beskjeder fra din faglærer/kontaktlærer. Skolen er åpen for å hente bøker. Det er mange elever som er i karantene og vi har elever fra flere kommuner. Det er en smittevernvurdering som gir denne beslutningen.

"Intet nytt er godt nytt". - god helg!

- Rektor

Siste torsdag 6.mai

Torsdag formiddag:

En elev i 1STB er satt som nærkontakt, og skal til test og karantene. Elevene i 1STB er sendt hjem, i ventekarantene. En skal være i ventekarantene inntil svar på første test foreligger. Vi regner med svar på test i morgen ettermiddag. Elevene i 1STA og 1STB får digital undervisning fredag 7/5.

- Rektor

Onsdag kveld ble det meldt om 1 nytt smittetilfelle ved skolens avd. Grasmyr. Elever og lærere tilhørende VG2 STA og VG2 STB er ute i karantene og får digital undervisning. Oppdateringer fortløpende via Teams.

Vg3 møter som vanlig opp på skolen . 

Mange spørsmål om ventekarantene. Her følger vi retningslinjene til smittevernoverlegen til enhver tid. Dersom vi ikke hadde inndelinger i kantina, ville to trinn og 120 elever vært ute. Et godt eksempel på at tiltak hjelper. Hold avstand i fellesområder, det er til god hjelp! Det er enda ikke registrert intern smitte på skolen.
 
- Rektor

Siste fredag 30.april

Begge elever som var definert som nærkontakter til smittet ansatt har testet negativt på første test. Dermed er elever og lærere fra klassene 1SSA 2ISA og 2SSA ute av ventekarantene. 

"Ta ansvar for eget smittevern, bruk hue. Det skal veldig lite til for at svært mange kan bli satt i lang karantene. Det vil være synd, for mai måned er flott, både på skolen og ute! God helg!"

- Hilsen rektor  

 

Siste torsdag 29.april

Onsdag ettermiddag fikk skolen melding om at en av våre ansatte er smittet av korona. To elever som er definert som nærkontakter er sendt til test.

Det medfører at følgende klasser på avd. Grasmyr : 1SSA,2ISA,2SSA skal i ventekarantene/digital undervisning inntil svar på prøven foreligger. Svaret legges ut på Teams til de involverte.

Ved avd. Croftholmen er elev i 2HEA/2HEB, registrert som nærkontakt til smittet person ikke tilhørende Bamble vgs, og skal til test. Alle elevene i gruppa, og varslede lærere er satt i ventekarantene/digital undervisning torsdag og fredag. 

- Rektor

 

Siste mandag 26.april 

Elever og lærere i klasse 1STA og 1STB er avd Grasmyr ute av ventekarantene fredag 23.april. 

Fra mandag 26. april er de videregående skolene i VTFK igjen på nasjonalt "gult nivå" i trafikklysmodellen. Alle våre elever er tilbake til fysisk oppmøte i undervisning, etter timeplanen. Dette vil gjelde inntil ny beskjed blir gitt. Husk selv å etterleve smitteversreglene!
 
- Rektor

Siste torsdag 22.april

Elever og lærere i klasse 1STA og 1STB er satt i ventekarantene fra onsdag kveld. I følge smittesporingsteamet i Bamble er en elev nærkontakt til smittet.  Vi avventer testresultat. Undervisning skjer digitalt, men grunnet sen beskjed kan det i dag bli en del endringer. Elever bes følge beskjeder mottatt på Teams.

- Rektor

Siste - tirsdag 20.april

En elev ved Voksenopplæringen, Restaurant og -matfag har testet positivt. 

Eleven og elevgruppen (totalt 8) var på skolen med praksisdag onsdag 14.april. De hadde en lærer den dagen.

Utover en dag pr uke har de kun digital undervisning.

Elever og lærer er satt i karantene og til test. Elevene har bosted adresser i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Kommuneoverlegen i Bamble er konsultert, vi er ikke enda ikke kontaktet av smittesporer fra Skien kommune.

Rektor

Siste - torsdag 15.april 

Skolen har fått beskjed om at elev testet negativt. Alle elever på Vg3 trinnet er da ute av karantene og møter til undervisning som vanlig i morgen fredag.

- rektor

Siste - onsdag 14.april

En elev ved avdeling Grasmyr er satt i karantene grunnet smittet nærkontakt. To klasser på Vg3 er dermed satt i ventekarantene og får digital undervisning i dag onsdag og i morgen torsdag. Da skal det foreligge svar på tester og eventuelle nye beskjeder gis til de involverte fortløpende. 

 

Siste -  fredag 09.april

Kommuneoverlegene i Grenland har anbefalt at de videregående skolene i Grenland går fra rødt til gult tiltaksnivå mandag 12. april.

Fra mandag 12.april, vil Bamble vgs igjen være i GULT smittevern.

 • I undervisningsrom skal arbeidsbord ikke flyttes, dører skal være åpne.
 • Håndvask ved ankomst, hold også avstand i alle fellesarealer.
 • Dersom du har antydninger til sykdomstegn.: Bli hjemme og bestill test.

Enkelte klasser/grupper får avvik fra ordinær timeplan, dere vil få egen informasjon.

God helg til alle!

 Rektor

 

Siste - fredag 26.mars

Elever møter etter oppsatt timeplan tirsdag 6.april

Beskjeder om digital undervisning  og/eller fysisk oppmøte på skolen gis via læringsplattformen Teams. 

Rødt nivå vil si:        

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 •  
 • Kontaktreduserende tiltak:
 •  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Ansatte kan veksle mellom klasser
 • Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler
 • Delvis digital undervisning

Råd om bruk av munnbind for elever i videregående skole 

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind må oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se råd om munnbind.
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • For best tilpasning til ansiktet, er munnbind som knyttes bak bedre enn munnbind som festes med strikk bak ørene.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

Siste - mandag 22.mars

Melding fra rektor:
 
På Bamble vgs er en elev på VG3 studiespesialisering smittet av Corona. Smitteveg er sannsynlig kjent. Alle lærere på utdanningsprogrammet er i karantene og under testing.
Alle elever er i karantene eller ventekarantene. De som ikke allerede er testet må regne med å bli oppringt av smittesporer for test.
 
På avdeling Grasmyr foregår all undervisning over Teams frem til påske. Timeplanen i opplæringen følges.
 
 

Siste - søndag 21.mars

Melding fra rektor:

Vi venter fortsatt på resultat på tester. De elevene som smittesporingsteamet har hatt vanskelig for å få kontakt med, blir testet i dag. Det gjør at alle må vente lenger. Vi skal få beskjed når vi kan slippe opp fra karantene/ventekarantene trinn for trinn. Jeg håper det blir så snart som mulig.

Ventekarantene

Hjemme hos dere gjelder fortsatt denne fra FHI:

"Ventekarantene: Du bør være i karantene til personen du bor sammen med, som er nærkontakt til en smittet, har testet negativt"

Digital undervisning

På Grasmyr blir det digital undervisning hele kommende uke. Vi følger timeplanen. Mandag er det digital undervisning også for Croftholmen, men vi setter opp en detaljert plan for resten av uka etter rødt smittevern. Det vil bli forskjellige planer, programfag blir prioritert på fysisk oppmøte. Her får dere planer fra kontaktlærer. Vi skal gjennomføre dette på en praktisk god måte med smittevern, og ivareta fremdrift på undervisning.

God søndag.

Rektor

Se også Bamble kommunes melding her.

Siste - fredag 19.mars

Melding fra rektor:

 Torsdag ettermiddag fikk vi beskjed om at en av våre lærere på avd. Grasmyr har testet positivt på Corona som følge av tidligere meldt smitte på VG2 ST trinnet.  Mange av lærerens elever er allerede kontaktet av smittesporingsteamet. Elever må svare på mobiltlf når de blir oppringt av ukjent nummer! Dette kan være smittesporingsteamet.
Elever på VG1 ST er satt i ventekarantene. 
 

Undervisning uke 12 - 22.-26.mars

Undervisningen vil denne uka kunne variere fra dag til dag og være ulik på de forskjellige programområdene på våre to avdelinger. Elevene vil bli orientert fortløpende.

 

DETTE ER VENTEKARANTENE: 

Ved utbrudd, kan husstandsmedlemmer (og ev. kjæreste) til personer i smittekarantene bli bedt av kommunelegen om å være i “ventekarantene” inntil personen har testet negativt for SARS-CoV-2.
 
For de som er i ventekarantene gjelder samme råd om avstand som for de som er i annen karantene. 
 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Når du er i karantene bør du holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 •  Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker.
 

Siste - torsdag 18.mars 

Melding fra rektor:

 Skolen fikk onsdag kveld beskjed om bekreftet Corona-smitte i en klasse på VG2 ST,  på avdeling Grasmyr. 207 elever og 24 lærere på Grasmyr har undervisning hjemmefra på Teams. Oppsatt timeplan følges.

Bamble kommunes smitteporingsteam har startet arbeidet, og vil sette nærkontakter i karantene og til test. 

All informasjon angående digital undervisning med mer legges ut til alle i Teams.