Elever markedsfører egen skole


Publisert:

15.03.2021

Oppdatert:

11.01.2023 kl.08:49

Markedsføringselevene har hatt et kreativt gruppearbeid der de skulle planlegge og lage en reklamefilm som skal brukes for å markedsføre skolen.

Når man lager en slik film må man definere mål og målgruppe, tenke gjennom hva slags budskap de skal formidle, og ikke minst hvilke appeller de skal bruke for å formidle dette. Deretter må man velge de rette kanalene for å få delt filmen.

Resultatet av arbeidet ble tre flotte reklamefilmer som vi håper skolen vil benytte i fremtidig markedsføringen av skolen vår.

- Jeg er imponert over hva elevene har fått til på de få timene de har hatt til rådighet, sier Lisbeth, lærer i Markedsføring og ledelse.

Se de inspirerende og flotte filmene her: