Et bekreftet smittetilfelle ved skolen

En elev på Bamble videregående skole avd. Croftholmen, voksenopplæring, testet i går positivt på Covid19
Foto: Getty Images.com

Siste: tirsdag 15.desember

Ingen flere smittetilfeller påvist. Klassen er ute av karantene.

Siste : torsdag 10.desember

Pressemelding:

Elev ved Bamble videregående skole bekreftet smittet

En elev på Bamble videregående skole, voksenopplæring, testet i i går positivt på Covid19. Eleven er tilhørende i Skien kommune og var sist på skolen onsdag 2. desember.

En elevgruppe og to lærere er satt i karantene til søndag. Alle vil bli kontaktet av smittesporingstemaet for testing.

Ingen av dem som er satt i karantene har sykdomstegn.

Skolen opererer fortsatt på GUL beredskap.

 

Siste: tirsdag 10.november

Tiltak på rødt nivå er inngripende og begrenser barn og unges rett til utdanning. Rødt tiltaksnivå skal derfor benyttes i minst mulig grad, kun når tiltak på gult nivå ikke er mulig å gjennomføre og med kortest mulig varighet.

Til våre elever: følg med på Teams!

Som en følge av nye retningslinjer er Bamble vgs nå tilbake på gult nivå itrafikklysmodellen ( se egen sak fra fylket her på siden) Vi opprettholder fokus på å holde god avstand og vask av hender. Vi informerer elevene om endringer via Teams. 

Utdrag fra pressemelding : Generelt om tiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk.
 • Husk gode hygieneregler. 
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). 
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen. 
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper. 
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig. 
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner. 
 • Trengsel og store samlinger skal unngås. 

 

Skolen jobber aktivt med smittevern 

Vi holder fortsatt stort fokus på smitteverntiltak. Få informasjon og se flere animasjonsfilmer om tiltak her.

Vi har fokus på:

 • Vask eller sprit hendene dine ved ankomst på skolen
 • Husk god hoste- og håndhygiene
 • Unnhå håndhilsing og klemming
 • Hold en meters avstand til alle som ikke er dine nærkontakter
 • Unngå å samles i gruppe
 • Vaske pulter, bord og utstyr etter bruk

Smittevern på skolebibioteket:

 • Registrer deg 
 • Sprit hendene dine
 • Vask bord og stol etter bruk

Føler du deg syk?

Informasjon fra UDIR:

 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Generelle råd

Animasjonfilmene nedenfor vil gi deg som elev god generell informasjon om hvordan du bør forholde deg. 

Smittevern på skolen 

 

Smittevern på bussen

Publisert: 07.10.2020 Oppdatert: 11.01.2023 kl.08:50