Til elever og forsatte


Publisert:

31.08.2020

Oppdatert:

17.12.2020 kl.10:47

Til elever og foresatte ved Bamble vgs. Gjennom flere skoleår har vi på denne tiden gjennomført informasjonsmøter med foresatte etter skolestart. På disse møtene har vi gitt praktisk informasjon, kontaktinformasjon til foresatte og besvart spørsmål.

Møter utsettes

Vi er for tiden under «gult smittevern», og har tydelige føringer på hva vi kan gjennomføre av tradisjonelle rutiner, og organiseringer.

Det er en risikohandling å invitere inn til informasjonsmøter med mange mennesker, og det er derfor satt på vent inntil videre.

Vi håper på å kunne holde møter for mindre grupper, der en foresatt for hver elev kan møte, under føringer for smittevern.

Har dere spørsmål som dere ikke har fått avklart gjennom egen elev, send epost til elevens kontaktlærer, eller ring skolens sentralbord.

Finn e-postadresser her.

Elever må følge med på Teams

Vi kommuniserer med elevene via den digitale plattformen Teams. Viktig at de følger med her.

Smittevern

Smittevern og mulighet for smittesporing blir etterfulgt med en del sentrale tiltak:

  • Alle skal gjennomføre håndvask ved ankomst til bygningene på skolen.
  • I vår organisering av elever holdes elevene i grupper /«kohorter» trinnvis innenfor utdanningsprogram.
  • Fellesareal er inndelt i områder, og det er salg av mat, pakket i porsjoner med utlevering fra våre kantiner.
  • Det er nye rutiner for ekstra renhold av overflater etc. i løpet av dagen, og alle dører står åpne.
  • Områder i byggene er markert med «hold avstand» markeringer, og digitale skjermer gir informasjon.

Vi håper ungdommen vår ser verdien av tiltakene, hjelp oss gjerne med forebygging her.

Fravær

For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole.

Viktig: Elevene må likevel legge frem bekreftelse fra foreldre/foresatt,  eller egenmelding (elever over 18 år). 

Elever under 18 år: Foreldrebekreftelse sendes til kontaktlærer på epost. Elever over 18 år: Sender egenmelding i Teams til kontaktlærer.

Trafikksikkerhet avd. Croftholmen

Info til foresatte til elever ved avd. Croftholmen:

Kjører dere eleven til skolen, vær så snill å stopp og slipp eleven av oppe ved Stathelle kirke. Dette for å unngå kø og kaos nede ved brua.

Hilsen Hermod Håtveit

rektor