Ungdata-undersøkelsen 2021 Info til foresatte

Undersøkelsen gjennomføres digitalt på Bamble vgs i uke 9 og 10 Foto: Mostphotos.com

Publisert:

15.02.2021

Oppdatert:

16.02.2021 kl.08:13

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Informasjon til foresatte og ungdom i Bamble 

I Bamble kommune gjennomføres Ungdata-undersøkelsen 2021 blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Bamble kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Ved vår skole skal undersøkelsen gjennomføres i kontaktlærertimene i uke 9 og 10.

 

Formål med undersøkelsen

• Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Det er frivillig å delta

• Undersøkelsen er frivillig.

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Les mer!

Les mer om hva det spørres om, gjennomføringen og personvern her. 

 

Lese mer på ditt eget språk? 

Informasjon på andre språk