Vil du jobbe hos oss? Spennende lederstilling ledig!

Tegning over nye tilbygg Bamble vgs

Publisert:

11.01.2023

Oppdatert:

11.01.2023 kl.08:28

Nybyggene på Grasmyr nærmer seg ferdigstillelse og i løpet av sommeren flytter avd. Croftholmen inn. Vi søker etter ny avd.leder for avdelingene: Teknologi- og industrifag og elektro- og datateknologi.

Bamble vgs – Avdelingsleder ED/TEK

 

Bamble vgs, Lederstilling
Stillingstype: Fast stilling
Stillingsstørrelse: 100% stilling
Søknadsfrist: Søndag 22.januar

Bamble vgs ble høsten 2014, slått sammen med Croftholmen vgs. Undervisningen vil fra august 2023 være samlet på Grasmyr, i stor andel nye lokaler. Skolen har for tiden ca 450 elever fordelt på utdanningsprogrammene: Salg, service og reiseliv, studiespesialisering, teknologi- og industrifag, helse- & oppvekstfag, elektro- og datateknologi. Skolen arrangerer i tillegg voksenopplæring.

Stillingsopplysninger

Fra 01.05.23 er det ledig fast stilling som avdelingsleder Elektrofag (ED) og Teknologi og industrifag (TEK) Avdelingsleder har hovedansvar for elever og undervisningspersonell på utdanningsprogrammet ED/TEK.

Stillingen er bli tillagt oppgaven med å drifte etter utdanningsprogrammet sitt regelverk. I stillingen kan det bli tillagt en liten del undervisning som kan aktiviseres ved behov.

Avdelingen består høsten 2023 av åtte klasser, derav to innen elektro og seks innen Teknologi og industrifag.

Du må ønske å arbeide på en skole der elevenes læring og utvikling står i sentrum. Interesse for administrativ nytenkning, være beslutningsdyktig og resultatorientert. 

Avdelingsleder inngår i skolens ledergruppe og har medansvar for skolens utvikling og drift. Til stillingen ligger personalansvar for ca 15 lærere og økonomisk ansvar for avdelingens budsjett.

Vi trenger ledere som er uviklingsorrientert, initiativrik og tydelig, med gode samarbeids- og kommunkasjonsevner. 

Stillingen krever god digital kompetanse og forståelse for pedagogisk bruk av IKT. 

 

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Vi ønsker søkere med god faglig kunnskap innen fagområde
 • Søkere må ha relevant utdanning til utdanningsprogrammet fra høgskole/universitet, gjerne med pedagogisk utdanning.  
 • Den som tilsettes må ta tilleggsutdanning tilsvarende minimum 30 studiepoeng i skoleledelse (rektorskolen), dersom en ikke har dette.

 

Erfaring:

 • Vi vektlegger relevant praksis og en rolle med ledererfaring. 
 • Det forventes at du har erfaring fra å utnytte digitale IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi, og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger. 
 • God og bred erfaring fra fagområde.
 • Godkjent politiattest.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter personer som er fleksible og har gode kommunikasjonsferdigheter med elever og personale. 
 • Engasjert og proaktiv lederstil med evner til å stille krav og forventninger, samt tilrettelegge og veilede for gode arbeidsprosesser for personalet.
 • Kreativ og initiativrik for å engasjere og inspirere til pedagogisk utviklingsarbeid og styrking av profesjonsfellesskap ved skolen.
 • Et ønske om å være en pådriver i endrings- og utviklingsarbeidet vårt.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn og arbeidstid i henhold til gjeldende regelverk

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere. 

 LES MER/SØK HER