Helsetjenester

På Bamble vgs er det både helsesykepleier og miljøterapeut tilknyttet skolen.
foto. GettyImages.com

Helsesykepleier

Anette Folserås Lunde er helsesykepleier på Bamble videregående skole. Hun er også utdannet sexologisk rådgiver. 

Hun er tilgjengelig på skolen hver dag, og har kontorer i 2. etg  i Bygg A.-- OBS- frem til påske 2024 vil Anette være på helsestasjonen for ungdom på Bamble ungdomsskole- pga bygningsarbeider her hos oss. 

Du kan treffe henne på tlf: 40917907, eller ta kontakt på Teams.

e-post: Anette.Folseras.Lunde@vtfk.no

 

Helsesykepleier utgjør skolehelsetjenesten på Bamble videregående skole. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som er gratis. Du får ikke fravær hos helsesykepleier, og hun har taushetsplikt. 

 

Du kan snakke med helsesykepleier om det du er opptatt av, lurer på eller bekymret for.

Eksempler kan være, ting som har å gjøre med:

  • Fysisk helse
  • Psykisk helse
  • Seksuell helse
  • Prevensjon

For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, er det av og til hensiktsmessig at helsesykepleier samarbeider med skolen og instanser utenfor skolen. Dette skjer selvfølgelig i samråd med deg. 

Helsesykepleier hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig.

Nyttig nettside som omtaler psykisk helse og hvilke tilbud som finnes: PsyktGlad

Miljøterapeut

På Bamble videregående skole har vi en egen miljøterapeut - Rikke Valen. Hun jobber med skolemiljøet, rus-spørsmål og forebyggende arbeid.

"Som miljøterapeut har jeg flere ansvarsområder ved skolen. Det innebærer at hvis DU som elev har behov for en prat, eller har noen gode forslag med tanke på arbeidet med rusproblemer eller annet innenfor forebygging, aktiviteter og arrangementer, så er jeg tilstede for å høre på deg.

HELSE OG TRIVSEL er et av hovedmålene ved skolen, og dere elever er sammen med lærerne de viktigste bidragsyterne for å skape et GODT SKOLEMILJØ.

Jeg håper på et positivt og tett samarbeid utover i skoleåret og gleder meg til å bli kjent med dere!"

Hilsen Rikke.

Mobil 957 78 792 

Fysioterapeut i skolen - et gratis tilbud fra Bamble Kommune

Har du over lengre tid hatt smerter eller plager i kroppen som ikke går over av seg selv? Ta kontakt for en samtale og/eller undersøkelse hos fysioterapeuten.

Tilbudet er GRATIS, og du får IKKE fravær. 

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom på den nye Grasmyr Ungdomskole (nabobygget). 

Ønsker du å bestille time i forkant: kontakt helsesykepleier Anette / sms på mobil 40 91 79 07. Eller stikk innom og se om det er ledig tid.  

Utlevering av jodtabletter ved atomhendelse.

Skolen vil få utlevert jodtabeletter til utdeling til våre elever ved en eventuell hendelse og skal innhente forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jodtabletter, etter anbefaling fra myndighetene. Hendvendelsen til foresatte vil skje via e-post.

Informasjonsskriv

Informasjonsskriv til foresatte i skoler og barnehager.

Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod. Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet. 

Jodtabletter er distribuert og lagres ved skoler og barnehager.

Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap*, vil ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter, sannsynligvis sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.

Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det. 

Skole og barnehager innhenter forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jodtabletter etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse.

Skolene og barnehagene i Bamble kommune sørger for utlevering til barn/elever som oppholder seg på skolen/ i barnehagen, og varsler foresatte. Barna/elevene inntar da tabletter når de får de utlevert.

Kommunen vil ved en atomhendelse også levere ut jodtabletter ved helsestasjonen og legevakten. 

Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende. Vær oppmerksom på at styrken på tablettene kjøpt på apotek er annerledes enn den som blir utlevert fra kommunen.

Advarsler og forsiktighetsregler:
• Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge.
• Gravide og ammende skal unngå høyere dosering enn anbefalt.
• Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler. 
• Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) skal ikke ta jodtabletter.
• Personer som er allergisk mot kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) skal ikke ta jodtabletter.
• Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. 

Ved en atomhendelse:
Søk råd (for eksempel råd om innendørs opphold) og hold deg orientert via internett, tv og radio.

Aktuelle nettsteder:
Kommunens nettside www.bamble.kommune.no
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside: https://www.dsa.no/atomberedskap 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 29.01.2024 kl.14:29