Finne og vurdere kilder

Foto: Pixabay.com

Trenger du fagstoff til oppgaven?

På denne siden finner du informasjon om hvordan du finner kilder samt hvordan du vurderer disse (kildekritikk). Her får du tips til gode kilder du kan stole på. Trenger du illustrerende gratis bilder så har vi også lagt ved lenker til noen anbefalte bildebanker. 

FINNE KILDER

Bøker

Finn bøker du kan låne

Skolebibliotekets boksamling er tilpasset elevenes faglige nivå og skolens programområder. Her finner du allsidige og gode kilder til oppgaven din. Bruk skolebiblioteket aktivt for å finne kilder, og spør gjerne bibliotekaren om hjelp. Søk i samlingen vår, og kom innom og lån:

Boksamling skolebiblioteket  

Oria Her kan du søke i samlingene til norske universitets- og høgskolebibliotek. Du får treff på bla. bøker, tidsskrifter og artikler, samt e-bøker og studentoppgaver som ligger gratis tilgjengelig på nett.  Skolebiblioteket kan låne bøker for deg gjennom fjernlån.

Biblioteksøk Her kan du søke i samlingene til alle folkebibliotek samt alle universitetets- og høgskolebibliotek. Har du lånekort fra folkebiblioteket kan du bestille bøker her, da henter du dem på ditt nærmeste folkebibliotek.

Gratis digitale bøker på nett

Nettbiblioteket Nasjonalbibliotekets samling med e-bøker. 

Bokselskap.no Les norske klassikere helt gratis.

Internet Archive Digitalt bibliotek med millioner av gratis e-bøker, bilder til fri bruk, filmer og annet open access-innhold. 

Google Books Søk blant digitaliserte bøker som ikke lenger er beskyttet av copyright.

Project Gutenberg 50.000 gratis e-bøker, hovedsakelig på engelsk.

Søketeknikker og internettsøk

16 søketips for Google Fra Sølvberget bibliotek.

Navigasjon og nettsøk Læringssti fra NDLA.

Søkestrategier Om ulike kilder for informasjon. Læringssti fra NDLA.

Søking Søk & Skriv gir deg tips til gode søketeknikker (databaser).

Digitale artikkeldatabaser

Det er mange fordeler med å bruke tidsskriftartikler som kilder. De inneholder ofte mer oppdatert informasjon enn bøker, og i tillegg fokuserer de ofte i detalj på et bestemt tema eller en problemstilling. Her vil du også finne kildehenvisninger til annen relevant litteratur. Nedenfor finner du linker til diverse digitale artikkeldatabaser.

Digitale artikkeldatabaser: Forskning og statistikk 

Ønsker du å henvise til forskning og statistikk i oppgaven finner du gode digitale databaser her:

Idunn  Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker.

Forskning.no Nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

NORA Norwegian Open Research Archive

UiO - DUO Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo. Søk i masteroppgaver, doktoravhandlinger og faglige artikler. Velg fag eller dokumenttype (f.eks. masteroppgave) og søk etter ditt emne.

UiB - BORA Bergen Open Research Archive. Masteroppgaver, doktoravhandlinger og artikler produsert ved UiB.

SSB Hent ut relevante statistikker fra Statistisk Sentralbyrå.

Nationmaster Internasjonal statistikk.

 

Digitale artikkeldatabaser: Diverse

Atekst (Retriever) Gjennom skolens IP-adresse får du tilgang til Atekst. Artikler fra norske aviser i fulltekst. Mange av kildene går tilbake til 1984, i tillegg kan du søke i VGs arkiv helt tilbake til 1945.

PressReader Gjennom skolens IP-adresse får du tilgang til PressReader - en nettressurs som gir tilgang til 7000 ulike aviser og magasiner fra hele verden.

Besøker du PressReader mens du er på skolen (dvs. er koblet på nettverket til skolen) får du automatisk 7 dagers tilgang til alt innhold i PressReader. Etter 7 dager må tilgangen fornyes.

Forskning.no Nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

Folkehelseinstituttet Finn artikler om fysisk og psykisk helse.

Google Scholar  Søkemotor med artikler og bøker innen mange ulike fag.

BioMed Central Kvalitetssikrede artikler innen medisin og biologi.

Making of America Digitalt bibliotek med titusenvis av bøker og artikler med primærkilder fra USAs historie.  Biblioteket dekker bl.a. temaene religion, vitenskap og amerikansk historie.

Science Direct Fulltekst database med artikler og bokkapitler innen realfag (matematikk, kjemi, fysikk) og samfunnsfag.

SSRN (Social Science Research Network) Open access-database innen samfunnsfag. Både abstracts og artikler i fulltekst.

Sosiologi i dag Fulltekstartikler innen sosiologi. "Sosiologi i dag" ble lagt ned som tidsskrift i 2016, men ligger ute som et arkiv som går tilbake til 2005.

 

Bilder

Bildedatabaser

Lisensfrie bilder til fritt bruk (Creative Commons)

Unsplash.com

Pixabay.com

 

VURDERE KILDER

Kildekritikk

Vurdering av kilder, eller kildekritikk, betyr at du kritisk skal vurdere kildene du ønsker å bruke i oppgaven din. Nedenfor finner du gode lenker til hvordan du kan gjøre dette. TONE-metoden brukes ved mange høgskoler og universitet, også i videregående skole.

Kildekritikk Her lærer du om TONE-metoden. Læringssti fra NDLA

Hva er kildekritikk? Hvordan vurdere troverdigheten til informasjonen du finner. Fra Kildekompasset.

TONEmetoden.pdf Nyttig skjema for analyse av egen kildebruk.

TONE: Slik vurderer du kilder. Video fra NDLA.

Falske nyheter og "deepfakes"

Vær skeptisk når du leser nyheter på internett. Den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA gir følgende råd for å undersøke om en sak er til å stole på:

  • Vurder kilden. Hvem står bak saken? Hva slags nettsted er det? Undersøk nettsiden, formålet og kontaktinformasjonen.
  • Sensasjonelle overskrifter genererer klikk, hva slags sak er det egentlig?
  • Søk opp forfatteren. Er det en virkelig person?
  • Hvis det er satt inn lenker i historien: Støtter de faktisk det som blir sagt?
  • Sjekk datoen. Er saken fremdeles relevant?
  • Er saken en spøk?
  • Er du forutinntatt? Påvirker egne overbevisninger dømmekraften din?
  • Be om hjelp hvis du ikke finner ut av det (f.eks lærer eller bibliotekar).

(Kilde: IFLA, How to spot fake news?  https://www.ifla.org/publications/node/11174 )

 

Kritisk medieforståelse Slik avslører du desinformasjon og falske nyheter. Fra Medietilsynet.

Bad News Nettbasert spill om falske nyheter (norsk, engelsk, tysk). Fra Medietilsynet.

Factitious 2020 Pandemic Edition Nettleserspill om falske nyheter (engelsk). Anbefalt av Spillpedagogene.no

Falske nyheter Læringssti fra NDLA.

Fake news Artikkel fra NUPI Skole. Hva er egentlig falske nyheter? Truer det demokratiet? Her finner du også oppgaver til temaet samt link til podkast.

Falske nyheter, propaganda og nyhetsoperasjoner Artikkel fra NRKBeta.

Deepfakes Et undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse fra Medietilsynet.

Frykter "Deepfake"-angrep Artikkel fra NRK om såkalte "Deepfake"-videoer, dvs. videomanipulasjon.

Faktisk.no er en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten i Norge.

 

Publisert: 30.09.2020 Oppdatert: 10.01.2024 kl.11:29